Цитонамазката включена ли е в профилактичния гинекологичен преглед

Цитонамазката включена ли е в профилактичния гинекологичен преглед

Тъй като получавам различна информация от личния си лекар и гинеколога, а ми предстои да си направя годишните безплатни изследвания, моля да поясните дали цитонамазката е включена в тези профилактични гинекологични прегледи, т.е. дали се поема от Здравната каса? Моля и за информация за всички изследвания, които се покриват от Здравната каса при профилактичен преглед.

Илияна Михова, гр. Пловдив

На жени от 30- до 40-годишна възраст се извършва изследване на онкопрофилактична цитонамазка ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години. 

Профилактичният преглед за всички хора над 18-годишна възраст - мъже и жени, включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване индекса на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ), изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥12 т. се извършва ежегодно за календарна година.

На хората от 30- до 45-годишна възраст (мъже и жени) се назначава медико-диагностично изследване – пълна кръвна картина (ПКК) – веднъж на 5 години. За жени от 50- до 69-годишна възраст включително, се извършва мамография на млечни жлези – веднъж на 2 години. За жени ≥ 50 години – изследване на триглицериди; общ холестерол и HDL-холестерол, и оценка на сърдечносъдовия риск по SCORE системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН); LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на съдовия риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) – веднъж на 5 години. 

За жени и мъже от 46- до 65-годишна възраст - пълна кръвна картина (ПКК) – един път на 5 години. За мъже ≥ 50 години - PSA - веднъж на 2 години. За жени и мъже над 65-годишна възраст – ПКК – ежегодно за календарна година, изследване на триглицериди – един път на 5 години, общ холестерол, HDL за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет и ХБН – също веднъж на 5 години, LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – веднъж на 5 години.

Коментари