Д-р Андрей Пъйлев, д.м.: Пушачите са в 22 пъти по-голям риск от рак на белите дробове

Д-р Андрей Пъйлев, д.м.: Пушачите са в 22 пъти по-голям риск от рак на белите дробове

За преимуществата и евентуалната вреда от електронните цигари обяснява руският онколог - д-р Андрей Пъйлев, д.м., главен лекар на федерална мрежа от клиники по експертна онкология. А също така как димът от системите за нагряване на тютюна влияе на околните. 

По данни на Световната здравна организация употребата на тютюн в Европа се явява като причина за 16% от всички смъртни случаи сред възрастни над 30 години. 

- Д-р Пъйлев, винаги ли тютюнопушенето оказва негативно влияние на човешкия организъм?

- Да, винаги. Естествено, вредата от тютюнопушенето е с отсрочен характер, т.е., напред във времето. Отдавна е доказано, че този порочен навик е един от рисковите фактори за възникване както на онкологични, така и на редица неонкологични заболявания. 

Следователно, ако човек е живял дълго време, пушел е през това време и не се е сблъскал с онкологични заболяване, означава следното: той просто не е доживял до своя рак, а е умрял по някакви други причини, които е възможно да са асоциирани пак с този вреден навик. 

Често срещано лекарство може да увеличи риска от рак на белите дробове?

Известно е, че тютюнопушенето съкращава продължителността на живота с 10-12 години. Освен това при пушачите е в пъти по-висока вероятността да получат редица фатални заболявания. Така например по данни на Световната здравна организация при пушачите 22 пъти по-често възниква рак на белите дробове, отколкото при непушачите. 

- Т.е., основните рискове при пушачите са свързани с белите дробове, така ли? Или не се ограничават само с това?

- Заболяванията, свързани с белите дробове, наистина са основният проблем на пушачите. На първо място с рак на белия дроб. Освен това обаче тютюнопушенето може да провокира развитие на рак с други локализации, а също така нетуморни поражения на белите дробове, в частност – хронична обструктивна белодробна болест. На второ място са сърдечносъдовите заболявания, които както и досега, заемат лидерска позиция в структурата по смъртност на населението по цял свят.

Д-р Андрей Пъйлев

- Много пушачи преминаха на електронни цигари (вейпинг), надявайки се, че това е по-безопасен начин на пушене, тъй като в тях въобще няма никотин. Наистина ли са толкова безопасни?

- При използването на електронни цигари (по-точно вейпинг системата) също има проблеми, но те са от друг характер. 

Вдишваният аерозол съдържа глицерин, ароматизиращи компоненти, пропиленгликол, ацеталдехид, формалдехид и други потенциално опасни вещества, които могат да предизвикат възпалителни промени в тъканите на белите дробове. Има публикации за смъртни случаи, предизвикани от пушенето по системата вейпинг. 

- И още една съвременна алтернатива на цигарите – система за нагряване на тютюна – айкос. Те по-малка вреда ли нанасят или и тяхното използване също не е безопасно?

- Вредата от цигарите е свързана не толкова с никотина, колкото със смолите, съдържащи се в тютюневия дим. В техния състав влизат канцерогени, като например бензапирен или нитрозамини. Специално при използването на айкос, тези вреди са по-малки, тъй като не се случва горене на тютюна. Но това, че негативното влияние върху организма е по-малко, не ги прави абсолютно безвредни. По отношение точно на тази система на нагряване на тютюна все още няма сериозни пълномащабни последствия, показващи какво именно отсрочено влияние върху здравословното състояние оказват те.

- Но не може да се каже, че са безвредни?

- С оглед на това, че съдържат никотин, разбира се, определена вреда има все пак, но тя е съществено по-малка, отколкото тази от тютюнопушенето. 

- Действително ли димът от обикновените цигари е вреден за пасивните пушачи?

- Разбира се. Пасивното пушене е сериозен проблем, който се изучава от средата на миналия век. 

Изследвания на пасивното пушене на големи групи потвърждава това, че тези, които не пушат, но често са в компанията на пушачи, в пъти увеличават риска от възникване на същите проблеми, които са присъщи на пушачите.

Плодовете и зеленчуците с ярки цветове пазят пушачите от рак на белите дробове

- Производителите твърдят, че димът от айкоса и вейпинг системите е безвреден за околните. Това вярно ли е?

- По отношение на електронните цигари (вейпинг системата) вече се появиха много изследвания, съгласно които те представляват достатъчно сериозна опасност. Има регистрирани смъртни случаи, свързани директно с употребата на вейпинг. Засега обаче няма проведено изследване по какъв начин влияе на здравето пасивното вдишване на пара от вейпинга. 

Но във връзка със здравата логика може да се предположи, че такова вдишване, макар че не се използва директно, е възможно да е вредно и за околните. За айкоса няма изследвания и засега не може нищо да се каже за тяхното влияние върху околните. 

- Не на всеки е по силите и волята да откаже цигарите. Как най-ефективно и безболезнено може да се случи това? Може ли да се постигне с помощта на спомагателни препарати? 

- Има много методики. Но най-важното е човек да осъзнае, че цигарите водят не само до физическа пристрастеност към никотина, но и до психологическа зависимост. Много е трудно човек да се откаже от този порочен навик и определените ритуали, които са важни за повечето пушачи. Затова, ако човек не може сам да вземе решение и да откаже цигарите, има смисъл да подходи към решаването на проблема комплексно. С помощта на психолог и допълнителна лекарствена поддръжка. 

Много хора, отказвайки цигарите, преминават на електронни цигари от системата вейпинг или айкос. Аз смятам, че е по-добре въобще да се откажат от този вреден навик, а не да опитват това или онова. 

Яна БОЯДЖИЕВА 

Коментари