Д-р Борян Бужов, д.м.: При шум в ушите и световъртеж – проверете шийните прешлени

Методът на мануалната манипулация е високоефективен и дава възможност да се коригират оплакванията

Д-р Борян Бужов, д.м.: При шум в ушите и световъртеж – проверете шийните прешлени

Д-р Борян Бужов, д.м., е специалист по неврология, традиционна китайска медицина, мануална терапия и акупунктура в София. Завършва Медицински университет -София през 2000 г. През 2003 и 2004 г. работи в Медицински университет „Лайден”, Холандия.

През 2005 г. защитава дисертационен труд на тема: „Фациоскапулохумерална мускулна дистрофия – клинико-генетично изследване” и е удостоен с наградата „Млад учен на годината акад. д-р Асен Хаджийолов”.

През 2006 г. придобива специалност по нервни болести.

От 2010 г. работи в областта на мануалната медицина в тясна колаборация с председателя на Българското дружество по Мануална медицина на вертеброгенните заболявания (БДММВЗ). През 2013 г. е избран за секретар на Дружеството.

През 2015 г. успешно завършва „Основен курс по акупунктура и моксибустия” към Българското дружество по традиционна китайска медицина

Член е на БДММВЗ, на Българското дружество по традиционна китайска медицина, на Българския лекарски съюз. Разговаряме с д-р Бужов за лечението на световъртежа и замайването.

- Д-р Бужов, много хора са изпитвали неприятните симптоми на замайване и световъртеж. Какви могат да са причините за тези оплаквания?

- Причините за настъпването на тези оплаквания могат да се намират по цялото протежение на възприятието за позиция и движение в пространството – от периферния орган, намиращ се във вътрешното ухо, до мястото на възприемане и осъзнаване на това усещане в главния мозък. Приема се, че ако причините са в главния мозък, то се касае за централна увреда. А за всички промени извън него – за периферна.

- По какво се различават в проявите си периферната и централната увреда?

- Характерно за периферната увреда е острото начало и по-тежката, но по-краткотрайна симптоматика. При централната увреда оплакванията са по-леки, но по-продължителни.

- Какво лечение се прилага при пациенти със световъртеж?

- Лечението на световъртежа се осъществява с медикаменти от различни групи. В случаите на т.нар. бенигнено пароксизмално позиционно вертиго се препоръчва изпълняването на упражнения, които да намалят чувствителността на вестибуларния апарат към промените във вътрешното ухо.

Изтръпването на ръката - сигнал за изменения на шийните прешлени

Нерядко промени във високите сегменти на шийната част на гръбначния стълб С0-С1, С1-С2, С2-С3 могат да предизвикат чувство на световъртеж. 

Често те се съпровождат от главоболие, шум в ушите, чувство за чуждо тяло в гърлото и др. След провеждането на мануална диагностика се прилага мануална манипулация в съответния сегмент. Методът е високоефективен и дава възможност с една, две или три процедури да се коригират оплакванията на пациента.

След всяка манипулация се прави проверка за установените сегментарни симптоми. Ако те продължават да са налични, независимо от успешно проведената манипулация, тогава се заключава, че причината не се дължи на увредите в междупрешленните стави на съответните нива.

- Как разглежда световъртежа традиционната китайска медицина?

- Традиционната китайска медицина не различава периферна от централна увреда. Тя традиционно работи с образи, които отговарят на настъпилите промени в организма. Обикновено, световъртежът е тежък и се съпровожда от други оплаквания, които помагат за определяне на типа на настъпилата увреда Различават се два основни вида нарушения – от пълен и празен тип. 

Когато нарушенията са от „пълен тип“, симптомите се свързват с настъпил излишък. Доста често се касае за повишаване на чернодробната енергия „Qi” и по-точно на нейната „Yang” компонента. Това може да се съпровожда от настъпването на симптоми на „чернодробен вятър“.

 

Д-р Борян Бужов

Нерядко оплакванията се дължат на натрупване на т.нар. „патологична влага“, съпроводено от съответни допълнителни оплаквания. Затова в лечението на тези състояния на излишък е необходимо да се „отнеме“ от настъпилите болестни промени, с цел привеждане на организма в енергиен баланс. Изключително добро е повлияването на състоянието на пациентите с бързо намаляване на основните оплаквания.

При нарушенията от „празен тип“, световъртежът е по-лек и често се касае по-скоро за чувство на замайване. Независимо от това обаче, те притесняват пациентите, тъй като са продължителни и имат някои доста неприятни съпътстващи симптоми. Така например, ако се касае за „недостатъчност на кръв и Qi“, пациентите страдат от лош апетит, нарушено качество на съня, чувство на прескачане на сърцето и т.н.

Друга честа причина е „отслабването и настъпването на недостатъчност на бъбречната жизнена енергия“. Тогава в допълнение се проявяват и оплаквания от нискочестотен шум в ушите, лоша концентрация и памет, болки в гърба и коленете и т.н.

Лечението с акупунктура на състоянията от пълен и празен тип е изключително ефективно. За всяка от различните причини, довела до двата типа, традиционната китайска медицина дава отлична алтернатива на пациентите. Често пациентите не получават задоволително облекчение на оплакванията си в резултат на лечението с конвенциолните средства на западната медицина.

Както тогава, така и в началните етапи на остро настъпил световъртеж пациентите могат да се възползват от възможностите на този древен и доказал се в хилядолетията метод на лечение.

- Споменахте, че много често световъртежът е придружен от главоболие и шум в ушите. Какво лечение може да помогне в този случай?

- Когато шумът в ушите се съпътства от главоболие и световъртеж, необходимо е да се провери състоянието на шийния гръбнак и по-точно на горните сегменти на шийната част на гръбначния стълб. При установени промени, е препоръчително провеждането на мануална терапия от опитен терапевт, с цел привеждане на съответните сегменти в правилна позиция и изключване на шията като причина за главоболието, световъртежа и шума в ушите.

Когато те са причина, е възможно моментално коригиране на оплакванията. След провеждане на затвърждаващи ефекта 2-3 процедури, оплакванията на пациентите изчезват. Препоръчва се периодичен контрол на 3-4 месеца.

По принцип, традиционната китайска медицина разграничава няколко вида шум в ушите. След изключване на сериозните причини за заболяването например, артерио-венозни малформации и други съдови проблеми в и извън черепа, както и туморни формации, тя е отлично допълнение или алтернатива на медикаментозното лечение.

Причината е, че западната медицина рядко може да помогне напълно за изчезването на шума и лекарственото лечение невинаги дава очакваните положителни резултати (понякога са нужни месеци за настъпването на ефекта от лечението). Затова възможността да се използва потенциалът на това „алтернативно“ лечение представлява огромен шанс за пациентите.

Упражнения за шийните прешлени

Традиционната китайска медицина (ТКМ) обикновено разглежда шумът в ушите като резултат на различни фактори, някои от които са: емоционално напрежение и стрес, свръхнатоварване на работното място, напредване на възрастта, грешки в диетата, излагането на силни шумове и др.

Поставянето на диагнозата се извършва след снемане на детайлна анамнеза, физикален преглед с определяне състоянието на езика и щателно изследване на пулса. Определя се височината на тона, като тя обикновено отговаря на типа нарушение, а именно шумът в ниския регистър се дължи на „състояния на недостиг“ и обратно – шумът във високия регистър обикновено се дължи на „състояния на излишък“. 

Всяко от тези състояния се диференцира допълнително, съобразно спецификата на допълнителните оплаквания на пациентите (нерядко шумът в ушите се съпътства от световъртеж, чувство за тежест и замайване на главата). Така лекарят насочва вниманието си към тези органи, според учението на ТКМ, които най-вероятно са отговорни за оплакванията. Засегнати енергийно може да са черният дроб, далакът, бъбрекът или сърцето. Веднага след това лекарят по ТКМ започва лечение с акупунктура.

Всяко от така диагностицираните състояния има специфична схема на лечение. 

Провежда се серия от процедури – между 10 и 12, като ефектът се наблюдава обикновено след 3-4-та процедура. Възможно е такъв да настъпи и след първа процедура, при навременно проведена консултация.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари