Д-р Николай Шарков: Цената на здравите венци е вечната бдителност

Пациенти с недобре контролиран диабет са по-податливи на орални инфекции

Д-р Николай Шарков: Цената на здравите венци е вечната бдителност

Д-р Николай Шарков завършва стоматология в София през 2010 г. Има над 10-годишен опит като стоматолог в ендодонтията. Практикува в София.

- Д-р Шарков, масово в България възрастните хора са без нито един зъб в устата. Ще оставим ли и кога тази тъжна картина в миналото? Какви според вас, са причините за това?

- Тъжната реалност е, че оралното здраве, а и здравето като цяло, на хората в пенсионна възраст, са многопластов проблем. Няма как да не споменем, че чисто политически пенсионерите отдавна не са приоритет на държавата, което е видно и ясно за всички. Има необходимост от здравна реформа, насочена към разрешаването на този проблем.

Като изключим политическия аспект, може да кажем, че създаването на добри орално-хигиенни и хранителни навици от възможно най-ранна възраст, в дългосрочен план е нещото, което може да промени сегашната ситуация за в бъдеще и ние като дентални лекари, насочваме усилията си в тази посока. И не трябва да забравяме, че превенцията е най-доброто лечение и това е отговорност, както на лекарите, така и на пациентите.

2 натурални средства ще ви спасят от възпалените венци

- Какво поема през тази година Здравната каса по отношение на зъбните протези?

- През 2021 г. НЗОК заплаща дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбена горна и долна челюст, с цяла плакова зъбна протеза и контролни прегледи, за период от 4 години. След промяната от преди, отпадат възрастовите ограничения. Важно е да се отбележи, че заплащаното от НЗОК не включва материали за протезата и медико-техническата дейност за изработката й.

- Една от причините за загуба на зъби е пародонтозата. Има ли вече ефективно лечение на това коварно заболяване?

- Така наречената „пародонтоза” или нека да използваме правилното понятие, характеризиращо заболяването на зъбодържащия апарат – пародонтит, е сериозно предизвикателство пред съвременната дентална медицина. Факторите за възникването на това заболяване са многобройни и взаимносвързани, което налага комплексен подход към лечението му. 

Всеки отделен случай налага индивидуална преценка на клинициста, тясна колаборация с пациента, за да се премине през няколкото етапа на лечение успешно. Трябва да кажем, че лечението на пародонтита не е еднократен процес, а е продължителна терапия, която изисква мотивация и усилия, както от страна на лекуващия лекар, така и на пациента.

Една мисъл, която обичаме да казваме на нашите пациентите, е: „Цената на здравите венци е вечната бдителност”. 

Д-р Николай Шарков

- През какви етапи преминава тази продължителна терапия?

- По отношение на съвременното лечение на пародонтита, може да кажем, че се преминава през няколко етапа на лечение (инициална, корективна и поддържаща). Възможно най-накратко може да обобщим, че през инициалната терапия се цели тотална санация на устната кухина (лечение на всички кариеси, корекция на стари компроментирани обтурации, почистване на плака, супра- и субгингивален зъбен камък, информиране и мотивация на пациента за поддържане на оптимална орална хигиена).

В корективната фаза на лечението се изпълняват хирургично-пародонтологични процедури за корекция на лигавични, гингивални и костни дефекти. Поддържащата фаза е етап, в който се правят периодични прегледи с цел оценка на постигнатите резултати от лечението, нивото на постигнатата орална хигиена на пациента и при необходимост, се извършват допълнителни манипулации с цел предотвратяване появата на рецидив.

- Ако „устата е огледало на тялото”, кои признаци на други заболявания отразява?

- Много от заболяванията имат проява в устната кухина и е важно при преглед денталният лекар да обръща внимание на всички орални структури. Често се случва стоматологът да е първият, който вижда проява на дадено общо заболяване в устната кухина и насочва пациента към съответния специалист.

Храни, които са вредни за здравето на зъбите и венците

Пример за това са някои инфекциозни заболявания при децата (ангини, фарингити, стоматити, дифтерия, скарлатина, инфекциозна мононуклеоза и др.) Също така, при хормонален дисбаланс, диабет, генетични и заболявания на гастро-интестиналния тракт (Болест на Крон) и др.

- Как влияе диабетът на оралното здраве?

- Диабетът е едно от заболяванията, които пряко оказват негативно влияние върху оралното здраве. И особено важно е да се каже, че пациенти с недобре контролиран диабет са по-податливи на орални инфекции. Съответно, трябва да се акцентира върху адекватния контрол на кръвната захар и по-честите профилактични прегледи при  денталния лекар.

Някои от заболяванията, които възникват по-често и протичат по-тежко при наличието на диабет, са: гингивити, стоматити, парадонтити, гъбични инфекции, повишен риск от възникване на кариес и др. Патологичните изменения при диабет на макро и микро ниво са значителни и са предмет на широко обсъждане в медицинската общност.

За нас, като дентални лекари, отново е важно да работим съвместно с колегите от другите специалности, за да можем да осигурим оптимално лечение за пациентите ни, както на локално, така и на системно равнище. Това винаги е предизвикателен и дълъг път, който изисква усилия и адекватна комуникация между всички участници в лечебния процес, но това е ключът към добрата медицинска практика.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари