Дължа ли такса на личния лекар за издаването на болничен лист?

Дължа ли такса на личния лекар  за издаването на болничен лист?

Днес посетих личния си лекар за преглед, назначаване на лечение и болничен. Таксата, която заплатих за посещението, е 5 лв., а 10 лв. ми поиска за тест - за да види дали съм болна от грип или ковид, което било определящо за назначаване на лечението, и още 5 лв. за издаването на болничен лист. Въпросът ми е: има ли основание размерът на таксата за посещение да бъде различен от посочения в чл.1, ал.1 на Постановление №193 от 28 август 2012 г. (2,90 лв.) и допустимо ли е да се изисква такса за издаване на болничен лист? В допълнение искам да уточня, че съм здравноосигурена и че това е размерът на таксата, която не за първи път заплащам и за която не се издава касов бон (не съм поискала изрично, но смятам, че е редно да се издава задължително).

Ваня Маринова, гр. София

Не заплащате за издаването на болничния лист. НЗОК заплаща за дейности по медицинска експертиза, сред които: издаване на първичен и на вторичен болничен лист; насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК); подготвяне на документи и насочване за представяне пред териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). Издаването на болничен лист е резултат от извършен преглед, като за оказаната медицинска помощ заплащате само потребителска такса от 2.90 лв., освен ако не сте освободени от нея.

Лекарят/лечебното заведение са длъжни да издадат финансов документ за всяка заплатена от пациента сума. Контролът по издаването на финансов документ (фискален бон/бележка) се извършва от органите на Националната агенция за приходите. За нерегламентирани заплащания може да подадете сигнал и в районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която лечебното заведение има сключен договор.

Коментари