Дължа ли такса за издаване на болничен лист?

Дължа ли такса за издаване на болничен лист?

Личната лекарка ми поиска такса от 7 лева, за да ми издаде болничен лист и още 3 лева - за електронната му обработка. Освен това си заплатих и установената потребителска такса при посещението в кабинета на лекаря. Моля да поясните дали при издаване на болничен лист за общо заболяване от личен лекар, освен потребителска такса от 2.90 лв. пациентът трябва ли да заплаща такса за “електронна обработка” на болничния лист?

Живка Христова, гр. Пловдив

Съгласно Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издаването на първичен и на вторичен болничен лист е сред дейностите по медицинска експертиза, за които НЗОК заплаща.

Издаването на болничен лист е резултат от извършен преглед, за който здравноосигурените заплащат само потребителска такса, с изключение на тези, които попадат в категорията на освободените от нея, съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Тази сума е определена с постановление на Министерския съвет и понастоящем е 2.90 лева или 1 лев за хората, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Децата са освободени от тази такса.

Задължително трябва да бъде издаден финансов документ за заплатените от пациента суми. Контролът по издаването на финансов документ (фискален бон/бележка) се осъществява от органите на Националната агенция за приходите.

Общопрактикуващият лекар няма право да изисква заплащане за издаване на болничен лист от здравноосигурени, записани в пациентската му листа. Тоест, поисканите от вас такси са неправомерни.

Коментари