Длъжна ли е болницата да ми предостави копие от направените изследвания?

Длъжна ли е болницата да ми предостави копие от направените изследвания?

Интересувам се при постъпване в болница с направление №7 и направени много изследвания, може ли освен епикризата, пациентът да получи и копие от направените изследвания (основно на CD-носител) - скенери, цветни снимки и други? Дължа ли някаква такса за издаването и получаването им?

Калина Йорданова, гр. Велико Търново

Какъв трябва да е нормалният пулс на човека?

Копия от изследванията, резултатът от които се получава след изписването на пациента, при поискване му се предоставят в писмен вид лично или на членове на семейството, или на упълномощени от пациента хора. Т.е. допуска се епикризата да бъде връчена на пациента след дехоспитализацията само, когато се изчакват резултати от проведени изследвания, отнасящи се до потвърждаване на окончателна диагноза. В този случай епикризата се предоставя на пациента след получаване на резултата.

Колко вода трябва да пием на ден, за да не прекалим с хидратирането

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към документа “История на заболяването” (ИЗ); рентгеновите филми или друг носител на рентгенови образи се прикрепват към ИЗ; резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт “Образна диагностика”. В случай, че оригиналните документи са необходими на пациента за продължение на лечебно-диагностичния процес или за експертиза на здравословно състояние, това се вписва в ИЗ срещу подпис на пациента и в епикризата.

В случай че рентгенологичните изследвания се записват само на електронен носител, копие от тях се предоставя на пациента при дехоспитализацията срещу заплащане по определена цена от лечебното заведение; рентгенологичната находка се съхранява в базата данни на лечебното заведение. Всички извършени изследвания с графично изображение се прилагат задължително към ИЗ на пациента.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментари