Има ли клинични пътеки за кинезитерапия?

Има ли клинични пътеки за кинезитерапия?

Имам дискова херния на шийните прешлени. Интересува ме дали мога да използвам направление за кинезитерапия по Здравна каса или има само клинични пътеки за физиотерапия?

Станимира Дечева, гр. Ямбол

НЗОК не сключва договори с кинезитерапевти, а само с лекари със специалност „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“.

Рехабилитация и физиотерапия може да бъде проведена както в извънболничната, така и в болничната медицинска помощ. В извънболничната медицинска помощ необходимостта от рехабилитационни дейности за здравноосигурените се установява от лекар-специалист или от джипито, които насочват с направление пациентите си за лечение, извършено по предписан от специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ физиотерапевтичен курс. За целта общопрактикуващият лекар ще издаде по преценка и при необходимост направление (бл. МЗ-НЗОК №3) към специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

Здравноосигурените имат възможност да продължат рехабилитационното си лечение и в лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК по съответната клинична пътека. 

Необходимо условие е пациентите да са със заболяване, включено в определена клинична пътека, да имат индикации за хоспитализация по нея и да са с непрекъснати здравноосигурителни права.

Направление за хоспитализация (бл МЗ-НЗОК №7) по клинична пътека за рехабилитация може да издаде специалист-физиотерапевт от извънболничната помощ, провел курс по физиотерапия и рехабилитация. След извършените процедури в извънболничната помощ, когато има недостатъчен терапевтичен ефект, физиотерапевтът издава направление за хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ по клинична пътека за рехабилитация. 

Личният лекар също може да издаде направление за рехабилитация в болнични условия, ако преди това пациентът е лекуван в болница за съответното заболяване и в епикризата е вписана препоръка за провеждане на рехабилитация по клинична пътека, която той следва да представи на своя личен лекар след дехоспитализацията.

Коментари