Има ли ограничения в издаването на направления за профилактични прегледи?

Има ли ограничения в издаването на направления за профилактични прегледи?

Аз съм на 63 г. и бих искала да си направя цялостни изследвания. От декември миналата година имам нов личен лекар, съвсем млад специалист. За първи път тази година искам да използвам правото си (както чета, също е и мое задължение), да си направя някои прегледи и изследвания, заплатени от НЗОК.

Те, естествено, не са цялостни, а част от това, което бих искала да си прегледам, предвид състоянието ми. Бихте ли ми написали точно кои са те засега, а и след навършване на 65 г.? На какъв период ще ги извършвам след тази възраст? 

Какво да направя, ако не съм използвал направлението си?

Пиша ви по повод на това, че личният лекар отказва да ми даде направления за тези, които са заплатени от НЗОК на всеки 5 години, тъй като не било задължително. Поради настояване от мен през първото тримесечие ми даде само за ПКК и мамограф, за останалите - трябвало да отида през следващо тримесечие, но не се знаело дали ще има направления.

Прочетох че от 2019 г. вече направленията не са ограничени. Кое е вярно? Извън тези направления поисках и направление за ендокринолог - имам възли на щитовидната жлеза, установени с документ от преди 10 г. Личният лекар ми отказа такова, защото не може толкова направления в едно тримесечие. Така ли е? Благодаря предварително за отговора!

Ирина Желязкова, гр. Бургас

Вероятно в случая се интересувате от провеждането на задължителния профилактичен преглед, на който всички здравноосигурени имат право веднъж в календарната година.

Този преглед се провежда от личния лекар, който ще назначи определен обем изследвания, които са включени в него, съобразно възрастовата група, в която хората попадат. Това е негово задължение. Останалите посещения на хората, записани в пациентската му листа, са по повод на остро или хронично заболяване.

Профилактичният преглед включва за всички над 18-годишна възраст - мъже и жени: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрението (ориентировъчно, без определяне на диоптри), измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ), изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12т. се извършва ежегодно за календарна година.

За жени ≥ 50 години - следните изследвания: триглицериди; общ холестерол и HDL-холестерол, и оценка на СС риск по SCORE системата за хора без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН; LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) - веднъж на 5 години.

За жените от 50- до 69-годишна възраст включително, се извършва мамография на млечни жлези - веднъж на 2 години.

За жени от 46- до 65-годишна възраст - пълна кръвна картина (ПКК), веднъж на 5 години.

За жени над 65-годишна възраст - ПКК ежегодно за календарна година; триглицериди - един път на 5 години; общ холестерол, HDL-холестерол за хора, без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН; LDL-холестерол (за хора със сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН) - един път на 5 години.

Следва да имате предвид, че някои изследвания, например изследване на пълна кръвна картина (ПКК) и урина, могат да не се провеждат повторно, ако са направени през предходните 3 месеца, изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, също може - по преценка на личния лекар да не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

По въпроса дали личният лекар трябва да ви издаде направление към ендокринолог по повод заболяване на щитовидната жлеза, той може да ви даде направление за консултация със специалист при необходимост и по преценка. В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреният може да ползва в рамките на календарната година. Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат различни показатели: диспансерни пациенти по диагнози, възраст, хронични заболявания и други особености, обуславящи потреблението на здравните услуги. 

Въз основа на тези критерии изпълнителите на медицинска помощ разполагат с определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да изразходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание.

Коментари