Как да получа протокол за безплатни лекарства?

Как да получа протокол за безплатни лекарства?

Интересувам се какъв е редът и къде трябва да се занесат документи за одобрение и издаване на протокол за лечение с лекарства, изписани по Здравна каса? Доколкото съм чувала, се определят комисии.

Има ли определени дати за тези комисии и ако да - кога? За района на гр. Бургас ми е запитването. В гр. Несебър има офис на РЗОК - Бургас.

В този офис могат ли да се подадат такъв род документи или в гр. Бургас трябва? Всичко, което ме информирате, ще е от голяма полза за мен!

Марина Йовчева, гр. Варна

Не уточнявате за кой лекарствен продукт става дума и диагнозата, за която ви е назначена терапията. За отпускане на лекарствени продукти с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”, съвместно с консултанти на НЗОК са разработени изисквания, съгласно приложение №7 „Образец на Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти”.

Изискванията на НЗОК при провеждане на лечение по конкретни заболявания, обнародвани в Държавен вестник, са публикувани и на електронната страница на НЗОК, и са достъпни за всички здравноосигурени и договорни партньори на НЗОК.

В тях са посочени пътят на пациента; медицинските критерии при започване или продължаване на лечението на заболяването, както и изключващи критерии за прекратяване на лечението; редът за издаване и заверяване на протоколи, както и необходимите документи, които следва да се подготвят и представят в съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

За лекарствени продукти, за които се изисква експертиза по чл.78, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), съгласно правилника за условията и реда за работа на експертната комисия по чл.78, т.2 от ЗЗО в Централното управление на НЗОК, Комисията разглежда постъпилите заявления, извършва експертиза с участие на външен експерт, специалист по профила на заболяването, в срок до два месеца, считано от датата на подаване на документи в РЗОК, когато на пациента не са отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол за същото заболяване, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Извън тези случаи, ако протоколът е за продължение на лечението, комисията извършва експертизата в 30-дневен срок от постъпването на документите в НЗОК.

Заявленията за утвърждаване на протокол за предписване на лекарства се подават в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на територията на която пациентът е осъществил правото си на избор на общопрактикуващ лекар. Следователно, ако сте направили избор на личен лекар в гр. Варна и става дума за започване на терапия, подготвените документи трябва да представите в РЗОК – Варна.

Коментари