Какъв е срокът за изготвяне на епикризата?

Какъв е срокът за изготвяне на епикризата?

Съпругът ми е опериран с диагноза карцином на дебелото черво. Има поставена стома. Датата на операцията беше на 17 април, а хистологията излезе една седмица след това. Интересува ме какъв е срокът за изготвяне на епикризата? Служебно ли съпругът ми ще мине на онкокомисия, за да му бъде назначена химиотерапия? Ако редът не е такъв, какви действия трябва да предприемем?

Емилия Николова, гр. Пловдив

Епикризата се получава от пациента в деня на неговото изписване от лечебното заведение за болнична медицинска помощ. Изключение правят случаите, когато все още има да се получават резултати от проведени изследвания.

В съответствие със здравословното състояние на пациента, приетите правила на съответната клиника и изискванията на добрата медицинска практика, назначаване на онкокомисия и съответно лечение ще бъдат определени и ще започнат в най-кратък срок. Това ще решат лекуващите лекари, като имат предвид здравословното състояние на вашия съпруг.

Всички лечебни заведения, които по договор с НЗОК изпълняват дейности, включващи диагностика и лечение на онкологични заболявания, провеждат лечение на болни с установени онкологични заболявания само след заключение на клинична онкологична комисия (по амбулаторна процедура №5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“), с изключение на случаите по спешност. Ако лечебното заведение няма сключен договор с НЗОК за изпълнение на АПр №5, сключва договор с друго лечебно заведение, изпълнител на АПр №5.

Коментари

Василев 02.06.2023 21:13

Единствената епикриза, която съм получил навреме е от ВМА - УНГ клиника за сина ми. Всички останали се чакат по месец и нещо.