Какви документи са нужни, за да получи здравно осигуряване студент в чужбина?

Какви документи са нужни, за да получи здравно осигуряване студент в чужбина?

Синът ми е приет да следва в чужбина. Подали сме удостоверение в НАП, което доказва, че е студент. Необходими ли са други стъпки от наша страна, за да осигури Австрия безплатно здравно осигуряване на сина ми?

Дарина Михайлова, гр. Плевен

Съгласно българското законодателство, студенти до 26-годишна възраст се осигуряват от бюджета на Република България при положение, че в началото на всеки записан семестър предоставят бележка от университета/учебното заведение пред Националната агенция за приходите (НАП).

Съгласно описаните периоди на обучение от бележката, НАП приспада този период и не се налага да се заплаща здравна осигуровка.

Съгласно европейското законодателство, студентите, които се обучават в друга държава се водят временно пребиваващи, като за тях е достатъчно да разполагат с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която се използва при възникването на спешни и неотложни медицински обстоятелства или при обостряне на хронични болести.

По желание на сина ви той може да сключи и допълнителна частна застраховка, която да покрива различни медицински ситуации. При необходимост от заплащане на медицинска услуга в Австрия, с оригиналните разходооправдателни документи и фактури може да се кандидатства за възстановяване на разходите в НЗОК/РЗОК.

Коментари