Какви документи трябва да представя за признаване на здравните ми осигуровки?

Какви документи трябва да представя за признаване на здравните ми осигуровки?

Синът ми работи в Англия приблизително от 4 години и там е внасял здравни осигуровки, но през октомври месец окончателно ще се завърне в България. Затова се налага да си възстанови правата на здравноосигурен. Какво трябва да направи? Има ли документи, които трябва да се представят в превод (легализирани) и какви формуляри трябва да се вземат от Англия, за да се представят в НЗОК?

Светлозара Харизанова, гр. Видин

В рамките на здравното осигуряване за доказване на завършен период на осигуряване в ЕС/ЕИП/Швейцария се прилага формуляр Е104/S041. Той дава възможност човек, който започне да се осигурява в друга държава, членка на ЕС (включително и България), да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.

При неплатени осигуровки за 5 г. губят ли се правата?

Следователно, когато приключи осигуряването на сина ви в Англия, с цел включване в осигурителната система на всяка друга държава от Европейския съюз (включително и България), при предстоящо осигуряване в нея, тогава ще е необходим удостоверителен документ - английски формуляр Е104/S041.

В България издадените европейски формуляри от компетентните институции на другите държави-членки на ЕС, удостоверяващи завършени периоди на осигуряване в конкретната държава, се представят в Националната агенция за приходите (НАП) - в териториалната дирекция/офис на НАП по постоянен адрес у нас.

Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният статус на сина ви.

НАП е институцията, в чиито законови правомощия влиза събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и определянето на здравноосигурителния статус на гражданите в България.

Трябва да имате предвид, че формуляр Е104/S041 ще бъде издаден от компетентната английска институция единствено при поискване по служебен път от НЗОК/РЗОК. За целта е необходимо да се подаде бланково заявление по образец в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене. То е публикувано на интернет страницата на НЗОК.

Към заявлението се прилага попълнена анкета на английската осигурителна институция - HMRC (CA3916 application form), копие от Payslip, копие от Р45 и от Р60; копие от личния ЗО номер (NIN). Попълнената анкета и пейслиповете са задължителни.

За повече информация ви съветваме да се обърнете към служителите в съответната РЗОК, обработващи европейски формуляри.

Коментари