Какво покрива НЗОК за лечение на пациенти с глаукома?

Какво покрива НЗОК за лечение на пациенти с глаукома?

Какво се поема от Здравната каса при лечение на глаукома? Кой отпуска направления? Налага се да ви задавам тези въпроси, защото личен лекар и специалист офталмолог си прехвърлят “топката” и принуждават баща ми да си заплаща за това, а болестта не търпи отлагане и трябва да се започне лечение.

Даниел Кръстев, гр. Варна

Хора над 18-годишна възраст със заболяване „Глаукома“ (МКБ-код Н40) подлежат на диспансерно наблюдение от лекар-специалист по очни болести до края на живота. Диспансерните прегледи се провеждат четири пъти годишно.

При тях се извършва изследване на зрителна острота, биомикроскопия на преден очен сегмент, офталмоскопия и тонометрия (измерване на вътреочното налягане).

Диспансеризацията се осъществява на база еднократно издадено „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) от общопрактикуващия лекар. При промяна на лекаря-специалист, осъществяващ дейностите по диспансеризацията, личният лекар издава ново направление.

За изследванията, посочени в алгоритъма на диспансерното наблюдение, не е нужно личният лекар да издава ново направление. Те са включени в пакета на лекаря-специалист по очни болести, сключил договор с НЗОК.

Видът и честотата на дейностите по диспансеризация са посочени в приложение № 13 „Пакет дейности и изследвания на здравно-осигурените лица по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист“ към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г., в съответствие с Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването.

Тагове :

Коментари