Какво покрива НЗОК за зъбни протези при инвалиди?

Какво покрива НЗОК за зъбни протези при инвалиди?

Съпругата ми е на 72 години и страда от епилепсия от ранна възраст. Има ТЕЛК с над 90% инвалидност. Сега й се налага да си направи зъбни протези - горна и долна.

Стоматологът от поликлиниката й иска да заплати 320 лв. Какво покрива НЗОК при такива пациенти? Съпругата ми е здравноосигурена.

Михаил Топалов, гр. Стара Загора

Здравноосигурените пациенти от 65- до 69-годишна възраст включително, имат право на 2 (две) дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат, както следва:

- при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години;

- при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години.

НЗОК заплаща на лекаря по дентална медицина по 200 лв. за всяка от тези дейности. Имайте предвид, че цената, заплащана от НЗОК за дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени здравноосигурени пациенти, не включва материала за протезата и медико-техническата дейност за изработката й.

Заболяването на съпругата ви е включено в списъка на заболяванията, при които здравноосигурените са освободени от заплащане на потребителска такса.

Коментари