Къде мога да направя справка за приложените ми в годините задължителни ваксини?

Къде мога да направя справка за приложените ми в годините задължителни ваксини?

Откъде мога да направя справка за всички задължителни ваксини? Моят личен лекар няма информация. Трябва ми архив от 1968 г. Откъде мога да намеря нужния документ, за да си направя свидетелство за имунизационно състояние?

Лиляна Томова, гр. Кърджали

Ако имате достъп до здравното си досие в Информационната система на НЗОК, там могат да се видят извършените имунизации от личния лекар. Достъпът до досието  се осъществява по следните начини:

- с уникален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК;

- с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП;

- с цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис - КЕП).

Това става от сайта на НЗОК - www.nhif.bg - рубрика „За граждани“ - меню „Уникален код за достъп (УКД)“ или от меню „Е-услуги на НЗОК“.

Уточняваме, че в досието има данни за извършени прегледи, изследвания, имунизации само от договорни партньори на НЗОК – лекари, лаборатории, лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Информацията, която НЗОК събира и обработва, е информация за извършената на здравноосигурените медицинска дейност, отчетена от договорните партньори на НЗОК в електронен вид, подписана с електронен подпис.

Информацията в пациентското досие постъпва от отчетите на договорните партньори на НЗОК за хората, ползвали медицинска помощ. В този смисъл, за да бъдат отразени имунизациите в пациентското ви досие, те трябва да бъдат отчетени от общопрактикуващия лекар.

Тъй като пишете, че ви е необходим документ, другият вариант е да подадете писмено заявление по образец до управителя на НЗОК/директора на РЗОК, за да ви бъде предоставена информация относно извършени имунизации за съответен период.

Заявлението се подава лично, а по изключение – от упълномощено от вас близък, с приложено към заявлението нотариално заверено изрично пълномощно (оригинал или нотариално заварено копие). Координатите на районните здравноосигурителни каси са публикувани на интернет страницата на НЗОК в меню „Контакти“ и „РЗОК“.

За допълнителна информация може да се обърнете към РЗИ.

 

 

Коментари

кака сврака 23.02.2024 20:34

аз имам PIK за здравното ми досие,но там единствено е отбелязана една вксина от 2018г,и тя е фалшива,мойта бивша лична никога не ми е поставяла никаква инжекция за периода в който бях при нея.Смених я,и се чудя дали да я издам на НЗОК.Дали е източила Здр. каса?

дидо 23.02.2024 21:01

само дебили все още си слагат ваксини .... още повече че животновъдите и те изреваха който си е ваксинирал куче овце добитък въобще реве с цяло гърло до половоната животни им измират не само хората но и животните убиват