Кога имам право на домашно посещение от специалист?

Кога имам право на домашно посещение от специалист?

Имам близък, който е на легло. Налага се лекарят да го посещава вкъщи. Затова ви моля да поясните има ли право лежащо болен пациент на домашно посещение от лекар специалист след издадено направление за преглед? Също така ме интересува и има ли право на вторичен преглед (посещение) от специалист у дома си в рамките на някакъв период?

Красимира Желязкова, гр. Русе

Има ли право личен лекар да откаже да ме приеме за пациент?

Когато здравословното състояние на пациента не позволява той да отиде в кабинета на лекаря, медикът извършва домашно посещение и извършва всички необходими дейности и манипулации в дома.

Лечебните заведения за извънболнична помощ са длъжни да информират здравноосигурените пациенти относно условията и реда за домашни посещения.

В Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ е записано:

чл. 17 (1). Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ извършват домашни посещения на здравноосигурените само когато тяхното състояние налага това.

(2) Лекарите от лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ посещават здравноосигурените в дома им, когато:

1. Са повикани за консултация от лекаря за първична извънболнична помощ;

2. За лекувания от него пациент се налага повторно посещение.

(3) Лечебните заведения за извънболнична помощ са длъжни да информират здравноосигурените относно условията и реда за домашни посещения. За тази цел общопрактикуващите лекари и специалисти от лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ в своя график посочват часове както за амбулаторен прием, така и за домашни посещения.

Съгласно Националния рамков договор за медицински дейности НРД 2020-2022 г. чл. 148. (1) лекарите от лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените, своя седмичен график, който включва не по-малко от 2 часа дневно часове за амбулаторен прием в обявените дни, в които работи съответният специалист, и за домашни посещения, както и телефон за връзка.

За домашното посещение пациентът дължи само потребителска такса в размер 2.90 лв. за извършения преглед, освен ако не е освободен от нея.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

Коментари