Кой трябва да издаде бележка, че детето ми е преболедувало варицела?

Кой трябва да издаде бележка, че детето ми е преболедувало варицела?

Във връзка с училищна екскурзия, на детето ми му искат бележка от общопрактикуващия лекар, че е преболедувало от варицела. Но личният лекар ми каза, че не издава такава бележка. Може ли да ме насочите какъв е редът да се сдобия с такава, защото никой не пожела да ми обясни как да постъпя в този случай?

Михаела Горчева, гр. Велико Търново

В случай че детето ви е преболедувало заболяването варицела, може да предоставите данни от медицинското му досие, до което ще имате достъп електронно чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Националната здравноинформационна система (НЗИС), или от амбулаторен лист от преглед, при който е установено заболяването варицела. 

Може да се обърнете за информация и към Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местоживеене, до която лекарят или медицинските специалисти от лечебните заведение, установили заболяването, изпращат бързо известие. Координатите на регионалните здравни инспекции са публикувани на интернет-страницата на МЗ - www.mh.government.bg (рубрика „Министерство“ – линк „Второстепенни разпоредители“ – „Регионални здравни инспекции“).

Коментари