Кой трябва да ми издаде талон, ако личният лекар отсъства?

https://zdrave.to/saveti-ot-spetsialisti/koi-tryabva-da-mi-izdade-talon-ako-licniyat-lekar-otsstva Zdrave.to
Кой трябва да ми издаде талон, ако личният лекар отсъства?

Ако личният ми лекар влезе по спешност в болница и, по негови думи, никой не го замества, кой може да ми издаде направление за лекар-специалист, хирург?
Румен Йорданов, гр. Пазарджик

Общопрактикуващият лекар трябва да обяви в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените му пациенти, записани в пациентската му листа, месечния си график, който съдържа часове: за амбулаторен прием; за домашни посещения; за промотивна и профилактична дейност; и за други дейности.

Графикът съдържа телефон за консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон.

В графика личният лекар трябва да посочи и свой заместник за случаите, когато не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт, а също и местонахождението, телефона и другите начини за контакт и с дежурния кабинет, и/или лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на личния лекар.

Заместникът подготвя документацията по консултации и медико-диагностични изследвания, като в срока на заместване той има всички права и задължения на титуляря на практиката.

Горещи

Коментирай