Личният лекар издава ли направление за санаториум?

Налага ми се да премина през рехабилитация, тъй като имам диагностицирано ортопедично заболяване. Интересува ме дали личният лекар може да издаде направление за клинична пътека за санаториум?

Добромир Щерев, гр. Добрич

За да се лекува по клинична пътека за рехабилитация, пациентът трябва да има съответните оплаквания/индикации. Общопрактикуващият лекар е необходимо да запознае с тях пациента и съобразно неговото състояние, да го насочи към специалист, който да издаде направление за хоспитализация (бланка МЗ/НЗОК №7) за лечение по определена клинична пътека в специализирана болница за рехабилитация, сключила договор с РЗОК/НЗОК.

Общопрактикуващият лекар може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК №7) за хоспитализация по клинична пътека на основание епикризата от лечебно заведение за болнична помощ. Т.е. личният лекар може да издаде направление за рехабилитация в болнични условия, ако преди това пациентът е лекуван в болница за съответното заболяване и в епикризата е вписана препоръка за провеждане на рехабилитация по клинична пътека, която той следва да представи на своя личен лекар след дехоспитализацията. Имайте предвид, че физиотерапията и рехабилитацията в санаториум по линия на НОИ не се заплаща от НЗОК.

Коментари