Може ли педиатър да откаже домашно посещение на новородено?

Може ли педиатър да откаже домашно посещение на новородено?

Потърсихме педиатъра, за да направи домашно посещение на новороденото ни детенце, след изписването му от родилното. Лекарят отказа да го направи, заради влошаващата се обстановка с коронавируса и завишаване на броя на заболелите. Има ли право на това основание да откаже посещението и дължим ли заплащане на педиатъра, предвид факта, че детето все още няма акт за раждане?
Мариела Стефанова, гр. Плевен

Няма причина прегледът да бъде заплащан от родителите, в случай че е осъществен избор на личен лекар за детето.

До 28-я ден от раждането детето се посещава в дома от общопрактикуващ лекар/педиатър. Извършват се два прегледа до навършване на едномесечна възраст, с препоръчителен интервал от 7 до 14 дни.

Първият преглед се извършва до 24 часа след изписването от лечебното заведение при осъществен избор от родителите на лекар на детето.

При липса на избран лекар до 24-я час след изписването, първият преглед се извършва до денонощие след избора му.

Коментари