НЗОК покрива ли изследването за сънна апнея?

НЗОК покрива ли изследването за сънна апнея?

След консултация със специалист, ми поставиха диагнозата сънна апнея. Прочетох в сайта на НЗОК, че изследването на това заболяване може да се извърши по клинична пътека №138. Обаждах се в няколко болнични заведения, но ми казваха, че изследването не се покрива от Здравната каса. Затова ви моля да уточните мога ли да си направя съответните изследвания и лечение по линия на НЗОК?

Павел Стефанов, гр. София

НЗОК не поема лечението на сънна апнея, както и закупуването на апарат за дишане.

Състоянието сънна апнея се наблюдава при редица основни заболявания, в т.ч. сърдечна недостатъчност, метаболитен синдром, затлъстяване от II или III степен, енцефалопатия и други болести на централната нервна система.

Появата на сънна апнея е тясно свързана с начина на живот и редица вредни навици, като тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, както и с ограничена двигателна активност. Лечението й е свързано с терапия на основното заболяване и/или преодоляване на вредните навици и промяна на жизнения стереоптип.

НЗОК заплаща изцяло за диагностиката и лечението на посочените основни заболявания в рамките на следните клинични пътеки:

• №29 „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност, без механична вентилация”

• №59 „Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна нервна система и моторния неврон (ЛАС)”

• №83 „Лечение на лица с метаболитни нарушения”.

Приложим метод за лечение на сънна апнея е също хирургичната интервенция, с осъществяване на увулопалатофарингопластика в рамките на клинична пътека №138 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност“, като НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека с изключение на някои скъпоструващи консумативи, като: осни сплинтове; биологично-тъканно лепило; еднократни накрайници за високотехнологична апаратура; сет за интубация на слъзни пътища; балони и катетри за дилатация на синусни отвори; ПВА и гелфоам тампонади; изкуствена дура и кост; медицински изделия за фиксиращи процедури; медицински изделия за робот-асистирана хирургия.

Уточняваме също, че НЗОК не заплаща изследването „запис на съня – полисомнография“.

Коментари