Ограничен ли е броят на талоните за деца?

Ограничен ли е броят  на талоните за деца?

Има ли ограничение и срокове за издаване на направление от личен лекар за специалист? Става въпрос за дете на 7 месеца. Преди 2 месеца личният лекар издава такова. Детето е посетило специалист, лекувано е, но с никакво подобрение.

Има ли право личният лекар към момента да откаже, при положение, че заболяването е видимо и наистина е нужно наново посещение при специалист? Отговорът на личния лекар е, че ще даде направление, след като детето стане на 1 година. Възмутена съм. Моля за отговор: личните лекари имат ли ограничения при издаването на направления за деца?

Александра Павлова, гр. София

В конкретния случай, ако личният лекар прецени, може да издаде направление за консултация със специалист, още повече, че такова е издадено преди 2 месеца.

Уточняваме, че направлението за консултация със специалист е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Специалистът определя колко вторични прегледа да извърши, като техният брой се определя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не са изтекли 30 дни от първичния преглед при него, може да го посетите, без да е необходимо да вземете ново направление от личния лекар.

От въпроса ви не става ясно защо личният лекар ви е казал, че ще издаде направление към специалист, когато детето стане на 1 година. Принципно, всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст към колега със специалност “педиатрия” или към детски гастроентеролог, детски кардиолог, детски ендокринолог, детски невролог, детски пневмолог и др. Това може да става еднократно за всяко остро състояние.

Коментари