Операцията на миомни възли може ли да се проведе по Каса?

Покрива ли Здравната каса операция на миомни възли? Налага ми се да се подложа на това лечение, но с изненада установих, че дори и с направление като здравноосигурена трябва да доплатя сума, която варира между 1200-1500 лева. Моля да потвърдите дали тази информация е вярна!

Дарина Михайлова, гр. Варна

НЗОК заплаща за дейности по различни клинични пътеки в областта на гинекологията. В хирургичните (включително и гинекологичните) клинични пътеки фигурират оперативни процедури и съответни индикации за провеждане на оперативното лечение. Каква точно оперативна намеса е необходима и по коя клинична пътека може да бъде проведено оперативното лечение, преценява лекуващият лекар.

Оперативната интервенция, която ви интересува, може да бъде включена например, в дейностите по клинична пътека (КП) №162 – „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи”.

НЗОК заплаща и за ендоскопски операции по различни клинични пътеки. Използваният метод (лапароскопска или отворена операция) е в зависимост от медицинските индикации и е по преценка на лекуващия лекар. В цената на пътеките са включени: стойността на оперативната дейност, съответните медикаменти и консумативи (освен някои скъпоструващи консумативи, за които изрично е посочено в съответната клинична пътека, че не се заплащат от НЗОК).

При извършване на лапароскопска операция НЗОК не заплаща за лапароскопските консумативи. Това например, е валидно за клинична пътека „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи”.

Потребителската такса за болничен престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. – сума, определена с постановление на Министерския съвет – за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно (освен, ако не сте освободена от нея, съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор за медицински дейности за 2020-2022 г - „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените са освободени от потребителска такса“).

Коментари