По коя клинична пътека се отстраняват камъни в жлъчката?

По коя клинична пътека се отстраняват камъни в жлъчката?

На майка ми, пенсионер на 75 години, й откриха камъни в жлъчката. По коя клинична пътека Здравната каса поема отстраняването на камъните? Има ли доплащане от страна на пациента?

Антоанета Стайкова, гр. Велико Търново

Лечението може да се проведе по различни клинични пътеки (КП). Например, по КП №184 „Конвенционална холецистектомия”, по КП №185 „Лапароскопска холецистектомия” или по КП 186 „Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища”.

Имайте предвид, че при извършване на лапароскопска операция НЗОК не заплаща консумативи, стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата и консумативи за ендоскопска хирургия. В КП №186 са включени консумативи, които също се поемат от пациента: Лапароскопски консумативи, Сонди за йеюнално хранене, Мешове и протезни материали, Консумативи за роботасистирана хирургия.

Постъпването за лечение се осъществява с направление за хоспитализация (бл. МЗ- НЗОК №7). Лапароскопски операции се провеждат в почти всички големи болници, които разполагат с отделение по хирургия. При хоспитализация по клинична пътека пациентът заплаща законоустановената потребителска такса (за всеки ден болнично лечение), но за не повече от 10 дни годишно. 

Ако се налага лечение в болница повече от 10 дни за една година, не се заплаща потребителска такса за престоя след десетия ден. Не се дължи потребителска такса за лечение в болница и ако здравноосигуреният има заболяване, включено в Списъка на освободените от потребителска такса. 

Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписване на пациента от болничното заведение.

Коментари