Покрива ли НЗОК изследванията за хепатит?

Покрива ли НЗОК изследванията за хепатит?

Бихте ли ми казали дали личният лекар може да издава направления по Здравна каса за изследване на хепатит B и C?

Минка Кръстева, гр. Пловдив

Националната здравноосигурителна каса заплаща следните специализирани изследвания за хепатит B и хепатит C от пакет „Вирусология“:

• „Серологично изследване на HBsAG на хепатитен В вирус“ (с код 05.05)

• „Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела на хепатитен В вирус“ (05.07)

• „Серологично изследване на anti-HBeAG антитела на хепатитен В вирус (с код 05.10)

• „Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус (05.06).

Личният лекар може да издава направления за посочените изследвания - по преценка и при необходимост.

Коментари