Поставят ли холтер-ЕКГ по клинична пътека?

Поставят ли холтер-ЕКГ по клинична пътека?

През юли ми бе поставена диагноза исхемична болест на сърцето, без каквито и да е изследвания. Кардиологът само ме преслуша със слушалки и ми предписа престилол. Започнах да го пия, но не се чувствам добре. Имам ли право да си направя холтер-ЕКГ, за да се изясни дали това е правилната диагноза? Имам и друг проблем, който ме притеснява. Личната лекарка ми каза, че след като ми е дала талон за кардиолог през юли, сега има право да ми даде друг най-рано през октомври. А аз имам и друго заболяване - хипертонично сърце. Вярно ли е това?

Ивелина Павлова, гр. Пловдив

НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност „Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ-Холтер мониториране)“ с код 89.50, ако дейността е назначена от лекар-специалист с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А). Тази дейност е включена в пакета на специалиста кардиолог, сключил договор за извършването й.

Справка за лечебните заведения, извършващи високоспециализирани изследвания (с възможност за избор на област, община и вид изследване), може да направите на сайта на НЗОК.

Принципно, в нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, които здравноосигуреният може да ползва в рамките на календарната година. За да бъде издадено направление от личния лекар за консултация със специалист или за изследване, трябва да има съответни индикации, като преценката е на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента.

Пациенти, страдащи от заболяването хронична исхемична болест на сърцето, подлежат на диспансерно наблюдение от специалист по кардиология. Клиничните прегледи се провеждат два пъти годишно с ЕКГ. При тях се извършва изследване на холестерол и триглицериди. В случай, че страдате от „Хронична исхемична болест на сърцето - Стар инфаркт на миокарда“ с МКБ код I25.2, би трябвало да сте диспансеризирана от вашия личен лекар. В този случай имате право на консултация с кардиолог, който извършва ехокардиография един път годишно.

Пациенти със заболявания „Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност“ (с МКБ-код I11.0) и „Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност“ (с МКБ-код I11.9) подлежат на диспансерно наблюдение от общопрактикуващия лекар до края на живота.

Диспансерните прегледи се провеждат 4 пъти годишно със снемане на общ клиничен статус, с насоченост към сърдечносъдовата система; измерва се артериалното налягане. Прави се електрокардиограма (ЕКГ) - 1 път годишно. Ежегодно се изследват триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол и креатинин. Консултация с кардиолог се провежда един път годишно, а ехокардиография се извършва един път на две години. Консултация със специалист по очни болести се провежда 1 път на 3 години.

Тагове :

Коментари