Трябва ли пълномощно за издаването на нова здравна книжка на майка ми?

Трябва ли пълномощно за издаването  на нова здравна книжка на майка ми?

Майка ми промени местоживеенето си от Плевен в София, но е изгубила здравната си книжка. Отскоро е на новия си адрес, но все още няма регистрация. Трябва ли задължително да е регистрирана, за да й се направи нова здравна книжка или мога да посетя РЗОК - София и да попълня необходимите формуляри? Достатъчно ли е да нося личната й карта? Трябва ли ми и пълномощно, тъй като тя е трудноподвижна?

Мирослава Кънчева, гр. София

Възможен вариант в случая е от РЗОК, с която предишният личен лекар на майка ви има сключен договор, да й издаде нова здравноосигурителна книжка и след това тя да направи нов избор на общопрактикуващ лекар, който ще завери книжката (на територията на другата РЗОК, т.е. в София). При промяна на настоящия адрес, здравноосигуреният има право да избере нов личен лекар по всяко време на годината.

При изгубване, кражба или унищожаване на издадена здравноосигурителна книжка, се подава молба-декларация по образец до директора на РЗОК, на чиято територия осъществява дейността си постоянно избраният общопрактикуващ лекар. Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка, се обявява от директора на РЗОК за невалидна.

Здравноосигуреният трябва да заплати за книжката 4,32 лв., за което РЗОК следва да издаде документ.

След като майка ви е възпрепятствана да получи здравноосигурителната книжка, тъй като е трудноподвижна, тя може да упълномощи друго лице, което да подаде заявление по образец за издаване/получаване на книжката в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която избраният ОПЛ има сключен договор.

Коментари