В кои случаи е регламентирано допълнително заплащане за дентални услуги?

В кои случаи е регламентирано допълнително заплащане за дентални услуги?

Правомерно ли е лекарят по дентална медицина да поиска доплащането от здравноосигурен пациент 1,80 лв. за преглед и 4 лв. за обтурация? Ако има такова право, тези суми могат ли да варират, ако материалът, който се използва, е с по-високо качество, а това да оскъпи и цената на обтурацията? Трябва ли да доплащаме за поставянето на детска пломба?

Василена Ангелова, гр. Стара Загора

НЗОК заплаща напълно или частично за договорените дентални дейности в извънболничната дентална помощ за ЗОЛ (здравноосигуреното лице) до и над 18 г., съгласно регламентираното в НРД за ДД, както следва:

• При хора над 18-годишна възраст - обстоен преглед със снемане на орален статус, веднъж за съответната година, с доплащане от ЗОЛ на 1.80 лв. и до три лечебни дейности, които могат да бъдат - обтурация (с амалгама или химичен композит) и/или екстракция на постоянен зъб с анестезия, с доплащане от ЗОЛ по 4,00 лв.

Какви дентални услуги се покриват от НЗОК за пациенти над 18 г.?

• При хора до 18-годишна възраст - обстойният преглед със снемане на орален статус на лекаря се доплаща 1.80 лв. За обтурацията (пломбата) с амалгама или химичен композит - пациентът не заплаща. Друг материал или метод на лечение, различен от посочените не се заплащат от НЗОК.

• За екстракцията (ваденето) на зъб - постоянен или временен, с анестезия (упойка), пациентът също не доплаща. За лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб пациентът заплаща 4.70 лв., а за лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб - доплащането е 12.30 лв.

• Без ограничение на възрастта, здравноосигурените имат право и на до 2 дейности за възстановяване функцията на дъвкателния апарат при обеззъбени хора - съответно по една за горна и долна челюст, в т.ч. и контролни прегледи, полагащи се за срок от 4 години.

• Изпълнителят на дентална помощ има право на пряко заплащане или доплащане от здравноосигурения за дентално лечение, което е извън обхвата на полагащия се пакет и обем дейности по линия на НЗОК, или когато човекът изрично предпочете методики или материали, невключени в посочения пакет, както и когато е изчерпан полагащият се обем от дентални дейности.

Цените на лечебните заведения, извън договорените по Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности, не са обект на контрол от страна на НЗОК. При желание от ваша страна и след предоставяне на подробна информация по случая, можете да се обърнете към съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), за да бъде извършена проверка.

Коментари