Какъв е срокът за валидност на етапната епикриза?

Здравейте, при постъпване в специализирана болница за долекуване по клинична пътека №241 се изисква да се представи етапна епикриза от личния лекар, невролог или неврохирург.

Какъв е срокът за валидност на етапната епикриза?
Колко време важи етапната епикриза?

Етапната епикриза (издадена от личния лекар) или документът (амбулаторен лист), издаден от специалист по нервни болести или неврохирург, са с давност 30 дни преди датата на постъпване. В тях следва да бъдат отразени оплакванията и да са описани констатираните отклонения в обективното състояние на пациента, както и необходимостта от насочване за провеждане на балнеолечение и рехабилитация.

Коментари