Лъчелечение с линеен ускорител – какво представлява?

Лъчелечение с линеен ускорител – какво представлява?

Лъчелечение, лъчетерапия, радиотерапия – това са все различните имена на един от главните методи за лечение на злокачествени заболявания в днешно време. При него се използват свойствата на йонизиращите лъчи, които се насочват към тумора със специална апаратура, проникват в тъканите и увреждат генетичния материал (ДНК) на раковите клетки. Така те спират да растат и умират. Трябва да се знае, че здравите клетки също се повлияват, но след терапията те се възстановяват.

Каква е функцията на лъчелечението?

Достъпът до тумора определя двата основни типа лъчелечение – перкутанно (през кожата) и брахитерапия. При първия метод се прилагат рентгенови лъчи, с които раковата зона се облъчва отвън. При втория в тумора се въвеждат игли, чрез които йонизиращото лъчение въздейства вътре в увредената зона.

Възможно е лъчетерапия да се прави преди операция (за свиване на тумора), по време на операция (интраоперативна лъчетерапия) или след нея (следоперативна, чиято цел е унищожаване на потенциално налични туморни клетки). Различни са и целите на лъчетерапията: унищожаване на първичен тумор, преди да се е разпространил в други части на тялото, намаляване на риска от повторна поява на отстранен тумор, облекчаване състоянието на пациента, когато не е възможна операция и др.

Колко сериозна е терапията с лъчелечение?

Лъчелечението може да бъде проведено като самостоятелна терапия или да се комбинира с други от различните видове терапия при ракови заболявания. Подходът зависи от диагнозата и степента на развитие на тумора и лекуващият лекар е необходимо да информира пациента за това кой би бил най-оптималният вариант за лечение, допълват още от болницата в Панагюрище.

Един от основните апарати за приложение на външно лъчелечение е линейният ускорител. Чрез него зададената за конкретния пациент доза радиация се доставя само към областта на тумора от различни посоки и от разстояние, чрез въртене на апарата около тялото на пациента.

Такъв тип лъчелечение се прилага при рак на белия дроб, рак на млечната жлеза и др. За всеки пациент се определя индивидуален план на лечение, което може да продължи от една до няколко седмици с процедури по веднъж дневно. Те самите траят по няколко минути, повече време отнема прецизното позициониране на пациента.

При вътрешното лъчелечение – брахитерапия, източникът на радиация се поставя в тялото, близо до или вътре в тумора. Това е твърдо вещество, което наподобява зрънце. Чрез този модерен метод лъчението обхваща по-малка зона от тялото, а лечебната доза радиация е по-висока. Брахитерапия се прилага при рак на простатата, рак на маточната шийка, а също и като следоперативна терапия при рак на матката, кожни тумори и др.

Има ли странични ефекти от лъчелечението?

Лъчелечението е доказан ефективен и безопасен метод за терапия на рак, който постоянно се модернизира. Съвременните апарати са високотехнологични, дигитализирани, които дават възможност на лекарите за максимално прецизиране и щадящи дози облъчване, обясняват специалистите от онкологичния център на UniHospital, които разполагат и работят с два линейни ускорителя от последно поколение.

Както при всеки лечебен метод обаче, и при лъчелечението са възможни нежелани (странични) реакции, допълват още лекарите. Причината е, че наред с раковите клетки, радиацията засяга и околни здрави тъкани, макар и в малка степен.

Някои пациенти не развиват нежелани реакции, при други те са слабо изразени, а при трети се появяват множество реакции. Възможни са реакции на кожата, наподобяващи леко слънчево изгаряне, както и сърбеж, лющене на кожата, сухота или разраняване. При някои пациенти се появяват умора, гадене и повръщане, стомашно-чревни или сърдечно съдови нарушения и др.