На колко изследвания имам право при рискова бременност?

Бременна съм в 25 г.с. и съм регистрирана за женска консултация по Здравна каса.

На колко изследвания имам право при рискова бременност?
На 38 години съм, втора бременност, с Rh - (Rh +при съпруга ми). До момента имам извършена само една ехография в 14 г.с. , плюс направени два пъти кръвни изследвания по Здравна каса. Останалите ми прегледи: ехография в 19 г.с. и 23 г.с., изследвания за хепатит С, АЛО-еритроантитела, включително Rh- (два пъти), токсоплазмоза, високочувствителен CRP, СУЕ и стерилна урина, глюкозотолерантен З-кратен и издаване на болничен лист съм си ги платила аз. Интересува ме кои прегледи и изследвания ми се полагат по Здравна каса и в коя седмица?

Колко общо трябва да са акушерските ехографии и в кои месеци? Следене на сърдечни тонове на плода и ехографиите покриват ли се, или са две различни неща? Редно ли е да съм си плащала горепосочените услуги, или е трябвало да се покрият от Здравната каса, при положение, че съм здравноосигурена?Вие имате право сама да определите кой лекар ще наблюдава бременността ви, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. При рискова бременност, каквато е вашата (тъй като сте над 35-годишна възраст), наблюдението се извършва само от лекар със специалност по акушерство и гинекология.

Наблюдението на бременността от АГ-специалист се извършва с „Медицинско направление” (бл. МЗ-НЗОК№3), издадено от личния лекар.

Вие имате право да смените акушер-гинеколога, ако не сте доволна от оказаната помощ. За целта личният лекар трябва да ви издаде направление.

В диспансерното наблюдение има задължителни лабораторни изследвания, които трябва да се извършат в различните срокове на бременността:
пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ); изследване на кръвна захар; урина – един път при първо посещение и по един път в V и VІІІ лунарен месец;

определяне на кръвна група и Rh-фактор – един път – в I триместър (или при първо посещение);

изследване за сифилис и хепатит В (НвS Ag), а при съгласие на бременната - и за HIV, както и два ехографски прегледа - един в началото на бременността и втори - между 16-ата и 20-ата гестационна седмица (около петия календарен месец), а при рискова бременност – на жени над 35-годишна възраст, се назначават две допълнителни ехографии. Прави се и серумен скрининг за: -алфа-фетопротеин, свободен бета ЧХГ за оценка на риска от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба; изследване на онкопрофилактична цитонамазка (назначава се от специалист по АГ);

микробиологично изследване на влагалищен секрет – един път при първо посещение и още веднъж в ІХ лунарен месец; проследяване на сърдечната дейност на плода - от V лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец; а в ІХ и Х – по два пъти.

Изследване за определяне на кръвна група и Rh-фактор не се назначава, ако вече е определено по друг повод. В този случай кръвната група и Rh-факторът се вписват в Картата за профилактика на бременността.

Бременните, здравноосигурени жени са освободени от плащане на потребителска такса при лекаря, но заплащат за медико-диагностични дейности в лабораторията т.нар. цена за биологичен материал.


Милена ВАСИЛЕВА

Коментари