На колко прегледа имат право пациентите с глаукома?

Диспансерните консултации се провеждат два пъти годишно и за тях не е необходимо ново направление

На колко прегледа имат право пациентите с глаукома?
В началото на март тази година майка ми си взе направление от личния лекар за невролог, тъй като изтичаше протоколът за предписаното й лекарство. В началото на следващия месец трябва да отиде на контролен преглед при очен лекар, защото има глаукома, но личният лекар отказва да й даде направление. Има ли право да откаже направление, след като майка ми не е ходила на такъв преглед от 6 месеца?

Принципно право на личния лекар е да прецени необходимостта от издаването на направление за консултация със специалист, съобразно състоянието на пациента - дали то е спешно, може ли да се отложи във времето… И лекарите-специалисти, и личните лекари разполагат с точно определен брой медицински направления: за преглед и консултация с лекар специалист. Както и с медицински направления за високоспециализирани дейности и направления за медико-диагностични изследвания бланка за всяко тримесечие. Тези направления следва да се изразходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание.

От въпроса ви обаче не става ясно дали майка ви е диспансеризирана. Важно е, защото пациенти със заболяване „глаукома” се наблюдават диспансерно от лекар специалист по очни болести до края на живота им. Диспансерните прегледи се провеждат два пъти годишно и за тях не е необходимо ново направление. Диспансеризацията се осъществява на база еднократно издадено „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл.МЗ-НЗОК №3) от личния лекар. При прегледите се извършва:

•    Изследване на зрителна острота.
•    Биомикроскопия на преден очен сегмент.
•    Офталмоскопия и тонометрия - измерване на вътреочното налягане.

Коментари