Статистика показва колко онкоболни у нас доплащат за своето лечение

Те вадят от джоба си средно по 1465 лв., за да продължат да се лекуват в България

Статистика показва колко онкоболни у нас доплащат за своето лечение

Проучване, направено от 21 януари до 7 февруари 2024 г., анкетирало 417 души, лекували се от онкологични заболявания в последните пет години. От доплатилите 56% са дали пари за операция на средна стойност от 1732 лв., посочи Юлиана Гальова от „Индекс на болниците“.

За изследвания средно по 455 лв. са доплатили 41% от анкетираните, а за медицински изделия и консумативи – 39%. За биопсия средно по 267 лв. и за медикаментозна терапия средно по 651 лв. са доплатили 25% от анкетираните. Най-малко е доплащането за лъчелечение – при 13%, а средната сума е 365 лева.

По време на лечението 55 на сто от анкетираните са направили допълнително доплащане от 897 лв. за специализирани хранителни добавки, медицински изделия и естетически интервенции. 71% от доплащанията са направени на касата на лечебното заведение. В 9% от случаите е направено плащане на касата на друго лечебно заведение, а в 4% - предаване на парите на ръка. Най-голям процент от доплатените услуги за операция е за избор на екип – 75,3%. На втора позиция с 57,6% са медицински изделия и консумативи, следвана от болничен престой с 43,5%.

Около 69% от пациентите с онкологични заболявания доплащат за своето лечение. Средната сума за доплатените услуги е 1465 лв., което води до ограничаване на получаваните здравни грижи с 26%. Това показват данните от проучване на инициатива „Индекс на болниците“, представени от експерти.

Диетолог посочи топ 3 на храните, причинили рак на 75% от онкоболните

„Около 59% от пациентите са преминали диагностика, лечение и диспансерно проследяване в едно лечебно заведение - каза социологът Първан Симеонов. - Близо 30% от тях са продължили лечението си във второ заведение, а 9,6% – са лекувани в три болници. 34,3% от пациентите казват, че диагностицирането и лечението са извършени от едно и също медицинско лице.

Общо 36,7% от участвалите в допитването оценяват качеството на лечението на онкологичното си заболяване като много добро, 30% - като добро, а 9,6% - задоволително. Лоша оценка на качеството на своето лечение дават 2,1% от анкетираните.“

Разходите за лечение на пациентите с онкологични заболявания у нас не са покрити на 100% с публични средства чрез Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, посочиха доц. Димитър Калев и доц. Ася Консулова от Съвместната онкологична национална мрежа.

Как да прочистим тялото си с ориз: метод, използван от тибетските лами!

По думите им доплащане се налага при диагностични дейности на туморни маркери, имунохистохимия и различни генетични изследвания на тумора, както и при неутвърдени в стандартите на МЗ методи на оперативно лечение.

„Поради липсата на строго регламентирани процедури и експертиза за лечение на онкологичните заболявания на българските пациенти им се налага да доплащат за своето лечение или да търсят помощ в чужбина“, подчерта доц. Калев.

По думите му, онкологията в България се оценява финансово, докато в Западна Европа и Северна Америка е експертно-центрирана. Единствено решение за българската онкология е неправителствена инициатива за лечение, подкрепена от държавата, която да осъществява европейските стандарти за съвременната ефективна онкология. /zdrave.to

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

 

Коментари