За кои болести ще имаме право на рехабилитация през 2022 г.?

Необходими документи за прием по клинична пътека в санаториум

За кои болести ще имаме право на рехабилитация през 2022 г.?

В зависимост от заболяването си може да се лекувате по следните, точно определени клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация. За повече яснота ви предоставяме информация за всяка от тях, какви заболявания включва и вариантите, по които може да постъпите в съответния филиал за рехабилитация.

Клинична пътека №258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система.

Клинична пътека №259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система.

Клинична пътека №260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.

Клинична пътека №261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия.

Клинична пътека №262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система.

Клинична пътека №263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система.

Клинична пътека №264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции.

Клинична пътека №265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат.

Филиалите, в които може да постъпите за терапия и рехабилитация, са: Баните, Банкя, Баня, Велинград, Вършец, Кюстендил, Момин проход, Наречен, Овча могила, Павел баня, Поморие, Сандански, Хисаря.

За контакти „СБР – НК” ЕАД София, бул. „Васил Левски” № 54. Национален телефон за резервации: 0700 18 277 факс: +359 2 987 61 21 [email protected]. Необходимо е пациентът да се запише в съответната болница. Информация за отделните филиали и контактите с тях очаквайте в следващите ни броеве. В Централен офис – София не се извършват резервации за прием по клинични пътеки.

Предоставяме ви и информация за доплащане на пациентите по отделните клинични пътеки (виж таблицата).

Клинична пътека №262 – „Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система”.

Първи вариант – след проведено болнично лечение до един месец след дехоспитализация – изписване от болницата (при медицински противопоказания, този срок се удължава до 3 месеца) от специалисти по профила на основното заболяване, удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация и направление за хоспитализация (бланка на МЗ –НЗОК, №7) – 2 броя, издадени от болницата или личен лекар.

Втори вариант – при пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70%, по повод на основното заболяване (ТЕЛК): Направление за хоспитализация (бланка на МЗ –НЗОК, №7) – 2 броя и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение или от личен лекар.

Трети вариант – направление за хоспитализация (бланка на МЗ –НЗОК, №7) – 2 броя и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация в болнични условия, издадени от специалист по физиотерапия, когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ или от лекаря специалист, който провежда амбулаторно диспансерното наблюдение.

При наличие:

- Ксерокопие на рецептурна книжка.

- Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса (решение от ТЕЛК, ксерокопие на диплом за медицинско образование, документ от Бюро по труда, фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година).

Важно уточнение:

- НЗОК заплаща клинична пътека (КП) еднократно годишно на един пациент.

- При диагнози с кодове I69 и G35, НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента (пристъпа), документирано и доказано с епикриза.

- При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК (лична амбулаторна карта).

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“.

Първи вариант – след проведено болнично лечение до един месец от дехоспитализацията (изписване от болница), удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация; направление за хоспитализация (бланка на МЗ –НЗОК, №7) – 2 броя, издадени от болницата или личен лекар; електромиография (ЕМГ), направена през последните шест месеца, преди датата на хоспитализацията, ако не е вписана в епикризата.

Втори вариант – при пациенти с трайно намалена работоспособност над 70%, по повод на основното заболяване (ТЕЛК): направление за хоспитализация (бланка на МЗ-НЗОК, №7) - 2 броя и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от невролог или личен лекар; електромиография (ЕМГ), направена през последните шест месеца, преди датата на хоспитализация.

Трети вариант – направление за хоспитализация (бланка на МЗ – НЗОК, №7) – 2 броя и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от специалист по физиотерапия след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ; електромиография (ЕМГ), направена през последните шест месеца, преди датата на хоспитализация.

При наличие:

- Ксерокопие на рецептурна книжка.

- Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса (решение от ТЕЛК, ксерокопие на диплом за медицинско образование, документ от Бюро по труда, фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година).

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК /лична амбулаторна карта/.

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“.

Първи вариант – след проведено болнично лечение до един месец след дехоспитализацията (при медицински противопоказания – до три месеца), удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща рехабилитация при болнични условия: направление за хоспитализация (бланка на МЗ–НЗОК, №7) – 2 броя, издадени от болницата или от личен лекар; образна диагностика, направена през последните 24 месеца, преди датата на хоспитализацията.

Какви са условията за ползване на санаториум по НОИ през 2021 г.?

Втори вариант – при пациенти с трайно намалена работоспособност над 70%, по повод на основното заболяване (ТЕЛК): направление за хоспитализация (бланка на МЗ – НЗОК, №7) - 2 броя, издадено от личен лекар; ТЕЛК (копие и оригинал за справка).

Трети вариант – направление за хоспитализация (бланка на МЗ –НЗОК, №7) – 2 броя и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от физиотерапевт или от лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ; образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията. А при диагноза с код М51.1 и електомиографско изследване (ЕМГ), до шестмесечна давност преди хоспитализацията.

При наличие:

- Ксерокопие на рецептурна книжка.

- Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса (решение от ТЕЛК, ксерокопие на диплом за медицинско образование, документ от Бюро по труда, фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година). При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК (лична амбулаторна карта).

За прием по клинични пътеки е необходимо да се запишете в съответния филиал.

Милена ВАСИЛЕВА

Коментари