Заплащат ли се разходите по лапароскопска хистеректомия?

Поема ли Здравната каса разходите по лапароскопската хистеректомия?

Заплащат ли се разходите по лапароскопска хистеректомия?
И ако ги поема - в какъв размер? Или въобще няма необходимост от заплащане!

При лечение по клинична пътека в лечебно заведение за болнична помощ НЗОК заплаща за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата и следболничния режим с назначаване на два контролни прегледа в същото лечебното заведение за болнична помощ в рамките на 30 дни след изписването. При извършване на лапароскопска хистеректомия пациентът трябва да заплати само за лапароскопските консумативи, които НЗОК не покрива. Потребителската такса за болничен престой в лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за изпълнение на определена клинична пътека, е в размер на 5.80 лв. - сума, определена с постановление на Министерския съвет за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно. Освен ако не сте освободена от нея съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване и НРД 2014.

Коментари