Трябва ли всеки ден да се яде риба?

Трябва ли всеки ден да се яде риба?

Действително, рибата, независимо от това колко е полезна за здравето, се препоръчва да се консумира не по-често от два пъти в седмицата, обясняват експерти.

Причината: заради замърсяването й с вредни вещества, като живак, т.нар. полихлорирани дифенили, диоксини. 

Само хората с алергия към рибните белтъчини трябва изцяло да се откажат от нея.

В такива случаи става дума обикновено за един конкретен вид риба или морски продукти. 

 

Коментари