Доц. д-р Славомир Кондов, д.м.: Център за лечение на болката откриват в София

Над 30 интервенционални метода ще се прилагат в звеното към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост

Доц. д-р Славомир Кондов, д.м.: Център за лечение на болката откриват в София

Доц. Славомир Кондов, д.м., е неврохирург с над 25-годишен опит. Той въвежда първата ултразвуково базирана невронавигация в България. Допълнителните му специализации са по гръбначна хирургия във Франция  и Испания, по съдова и микроневрохирургия в Япония, по невронавигация в Норвегия, по невроендоскопия в Германия, по ендовазални и емболизационни процедури - Швейцария. 

Доц. Кондов е обявен за Лекар на годината през 2016 г. в областта на специализираното лечение на болката. Ето защо, не е случайно, че доц. Кондов ще ръководи новосъздадения Център за лечение на болката в “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост” в София.

- Доц. Кондов, от болка в коя част на тялото се оплакват най-често пациентите?

- Повече от 1,5 милиарда души по света страдат от хронична болка. В 70% от случаите пациентите търсят медицинска помощ, поради някакъв вид болка. Едни от най-честите са болките  в гърба и кръста. Много са случаите и на главоболие. Търсенето на лекарска помощ обикновено е свързано с болка, защото тя е алармиращ симптом, че нещо не е наред в организма. 

- Какво предизвиква болките в кръста и в гърба?

- Те са от различно естество. Може да се дължат на дегенеративни заболявания, може да са следствие на остеопороза, на дискови хернии. Но най-тежките болки са при хора с онкологични заболявания. 

- По какъв начин съвременната медицина лекува болката? 

- Дълги години лечението беше само медикаментозно. В момента в света, особено в Германия и в скандинавските страни, се разкриват специализирани центрове за лечение на болката. Тъй като не всички заболявания са лечими, например някои онкологични болести в определена фаза от развитието си не могат да се контролират, но трябва да се осигури качество на живот и комфорт на тези пациенти. За да може да живее спокойно, човек не трябва да изпитва болка. Това е предназначението на Центровете за лечение на болката. Понеже в 50% от случаите болката не се поддава на медикаментозно лечение, в тези центрове се разработват и прилагат различни интервенционални методи за повлияване на болката. 

Вълшебни упражнения при болки в гърба

- Кои са тези интервенционални методи и в какво се състоят?

- Един от методите, с които добре се повлиява неврологичната и ставно-мускулната болка, е радиофракционната аблация. Подобен на този метод е криоаблацията. Ефективността на повлияване от тях е в над 85% от случаите. Тези процедури се извършват без упойка и може да бъдат повтаряни. Принципът на действие при радиофракционната аблация е модулация на активната част на нервния корен, а при криоаблацията се унищожават рецепторите посредством ниска температура. 

Друг интервенционален метод за овладяване на болката е вертебропластиката при счупени прешлени, най-вече при различни патологични фрактури. 

Например, ако плешленът е счупен от развитието на тумор или на туморни метастази, или на остеопороза. Тогава под рентгенов контрол с игла се прониква в тялото на прешлена, вкарва се костен цимент, който има две функции - да възстанови нормалната конфигурация на прешлена и съответно на гръбначния стълб, както и да унищожи болковите рецептори Повлияването е изключително бързо и надеждно.

При хора с тежки спазми вследствие на получени травми или на онкологични заболявания, се прилага методика на подкожно имплантиране на помпи с лекарства, вместо да приемат медикаментите през устата. С дистанционно управление на помпата човек сам си дозира колко лекарство да си инжектира, като, разбира се, е предварително обучен. Може да се имплантира специален катетър и чрез него да се инжектира лекарството директно в гръбначния канал.  Това са едни от най-често използваните методики, но техниките за обезболяване са над 30 различни вида и тяхното прилагане зависи от състоянието и нуждите на конкретните пациенти. Неслучайно, един от бащите на съвременната медицина - канадският лекар Сър Уилям Ослър, казва: “Добрият лекар лекува болестта, а великият лекар лекува човека”. 

Доц. д-р Славомир Кондов

- Достъпни ли са тези интервенционални методи за българските пациенти?

- Те се прилагат в много болници у нас, достъпни са, но тяхното приложение е разпръснато, не е концентрирано в единни центрове, които приоритетно да се занимават с овладяване на болката. Анестезиолог, невролог или неврохирург може да извърши определена процедура за конкретен пациент, но това не се прави системно върху всички болни, особено в клиники, в които се лекуват онкологични пациенти. 

- Вие ще ръководите първия Център за лечение на болката в България. Разкажете какви са амбициите ви, какви методи на лечение ще прилагате там? 

- Всички съществуващи в света интервенционални методи за лечение на болката ще бъдат прилагани в нашия център. Със селекцията на пациентите и с тяхното лечение ще се занимава мултидисциплинарен екип, който ще включва неврохирург, анестезиолог, онколог, лъчетерапевт, невролог. Всеки конкретен пациент ще се обсъжда и ще се избира конкретен план за неговото обезболяване и лечение. 

- Обяснете как ще се справяте с болката при онкологичните пациенти?

- Това зависи от мястото на болката, от самото раково заболяване, от степента и толерантността на пациента към болката. Приоритетно ще използваме тези методи, при които се влияе на причината на болката. Когато се дава медикамент, той влияе на болката като симптом. А добрите методи премахват директно причината за болката. Да кажем, има метастаза в прешлен от първичен тумор в гърдата или в простатата. Тогава, вкарвайки костния цимент в прешлена, освен че третираме болковите рецептори, въздействаме и на конкретната метастаза и премахваме причината за болката. По този начин пациентът ще може да води нормален начин на живот и да не бъде на легло. Това е нашата цел - дори когато пациентът е в по-напреднал стадий, да има нормално качество на живот и да не страда. 

Билкови рецепти при болки в кръста

- Може ли да се лекуват и други пациенти във вашия Център, не само хоспитализираните в “Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост”?

- Категорично. Нашият център за лечение на болката е отворен за всички пациенти. Има диагностично-консултативен кабинет, в който от 9 до 12 ч. ще се извършват прегледи. Едни от често срещаните типове болка са при остеопороза у възрастни жени в менопауза. При тях костната плътност е сериозно намалена и често се получават фрактури на прешлени и съответно - деформация на гръбначния стълб. Резултатите от болколечението при такива пациентки чрез вертебро- и кифопластика са много добри. Веднага след процедурата те се чувстват чудесно и са изненадани, че нямат болка. Разбира се, при тях лечението е комплексно, защото страда костната система на целия организъм. Затова в лечението на остеопорозата участва и ендокринолог, и ревматолог, ако се наложи, и друг специалист. 

- С какъв екип ще работите в Центъра за лечение на болката?

- В екипа ще има преди всичко анестезиолози, които дават регионални блокади, обезболявания и когато е необходимо - упойки. А също онколози и лъчетерапевти, които се занимават с непосредственото лечение на онкологичните пациенти. Ще има невролог и ендокринолог, които също ще селектират болните. Самите обезболяващи процедури ще се извършват от лекар и сестра, защото повечето не изискват обща упойка. Болницата разполага с прекрасен анестезиологичен екип за тези пациенти, които се нуждаят от обща анестезия. 

Ще се работи на принципа на еднодневната хирургия, макар че процедурите ще се прилагат и върху лежащо болни, на които няма да се спира курсът на основното им лечение. За тях това ще е допълнителна терапия, за да се чувстват комфортно. 

Мара КАЛЧЕВА

Коментари