Какъв е редът студент да получава спешна помощ в чужбина?

Какъв е редът студент да получава спешна помощ в чужбина?

Дъщеря ми е студентка в Нидерландия и по време на работа й е оказана спешна помощ. Към момента на инцидента няма сключена холандска застраховка. По пощата е получила фактура за заплащане на здравната помощ. Какво следва да направи и какви права има?

Павел Хубчев, гр. Велико Търново

В случая не става ясно дали дъщеря ви има валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и дали тя е била представена на лекуващия лекар/лечебното заведение в Нидерландия.

Ако дъщеря ви не е имала в себе си ЕЗОК, службата за спешна медицинска помощ може да изиска за нея от НЗОК/РЗОК Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, като за целта е необходимо да бъде приложена медицинска документация.

При условие, че вече е получена фактура и от болницата настояват да се заплати оказаната медицинска помощ, дъщеря ви има право да кандидатства за възстановяване на направените разходи.

Повече информация относно процедурата за възстановяване на разходи можете да откриете на сайта на НЗОК- www.nhif.bg в меню „Международна дейност“ – линк „Европейска интеграция“ – „Възстановяване на разходи за оказана медицинска/дентална помощ при временен престой в друга държава“.

Коментари