Какви осигурителни права има пенсионер в страна, член на ЕС?

Какви осигурителни права има пенсионер в страна, член на ЕС?

Предстои ми пътуване в чужбина при моята дъщеря за по-продължителен период от време. От предходния месец съм пенсионер и получавам пенсия за прослужено време и възраст. Моля да поясните какъв документ и от коя институция трябва да ми бъде издаден, за да ползвам здравноосигурителните права на държавата, в която отивам и която е член на ЕС?

Добринка Йорданова, гр. Враца

При дългосрочно пребиваване като български пенсионер в друга държава, членка на Европейския съюз, може да бъде издаден формуляр S1 „Регистрация за медицинска помощ“ от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

Формулярът служи за регистрация в здравноосигурителната система на съответната държава и дава възможност да се ползва медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване (базов пакет здравни услуги), гарантиран и за местните осигурени хора.

Чрез официално кандидатстване от ваша страна в чуждата здравноосигурителна институция, формуляр S1 може да се изиска по служебен път от РЗОК.

Другата възможност е да подадете заявление по образец в съответната РЗОК лично или чрез упълномощено лице, по пощата или електронна поща и/или подписано с Квалифициран електронен подпис.

За уточняване на случая се обърнете към съответната РЗОК, тъй като формулярът се издава при наличие на законовите предпоставки, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

Коментари