Какво покрива Здравната каса за гинекологичен преглед и изследвания?

Какво покрива Здравната каса за гинекологичен преглед и изследвания?

На 36 г. съм, раждала, с фамилна обремененост от рак на шийката на матката и на гърдата. Искам да си направя пълен гинекологичен преглед – консултация, ехография, колпоскопия, изследване на вагинален секрет и цитонамазка.

Също така и преглед при мамолог, с ехография на млечните жлези. Какво ми се полага по Здравна каса и какви направления трябва да получа от личния лекар?

Михаела Атанасова, гр. София

Ако имате направление, което личният лекар ви е издал към АГ-специалист за консултация по повод здравословен проблем, той ще проведе преглед и ще прецени дали да извърши ехография (абдоминална или трансвагинална), или да вземе материал за микробиологично и за цитологично изследване. И четирите изследвания са включени в пакета, който АГ-специалистът изпълнява по договор с НЗОК и вие не трябва да заплащате за тях.

За ехографиите специалистът по акушерство и гинекология не е нужно да издава направление, но цитонамазката се назначава с направление (бл. МЗ-НЗОК №4) към Лаборатория по обща и клинична патология, сключила договор с НЗОК за „Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи“.

НЗОК заплаща „Микробиологично изследване на влагалищен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.“, което се извършва с „Направление за медико-диагностична дейност” (бланка МЗ-НЗОК №4), издадено от лекар, сключил договор с НЗОК. Лабораторията по микробиология също трябва да има договор с НЗОК.

В лабораторията дължите само т.нар. цена „биологичен материал“, която съответният изпълнител за извършването на медико-диагностични дейности може да определи. Ако сте заплатили цена „биологичен материал“, лечебното заведение не може да изисква от вас за изследвания в същата лаборатория такса, съгласно чл.37 (1) от Закона за здравното осигуряване - т.нар. потребителска такса, която понастоящем е 2.90 лв.

АГ-специалист, сключил договор с НЗОК, при необходимост и по преценка, може да издаде направление (бл. МЗ-НЗОК № 3А) за високоспециализираната медицинска дейност „Колпоскопия без/с прицелна биопсия“ (с код 67.11). Тази високоспециализирана дейност е включена в пакета на специалиста по акушерство и гинекология, сключил договор за извършването й.

Направление (бл. МЗ-НЗОК №4) за високоспециализирано диагностично изследване „Мамография на двете млечни жлези“ (с код 10.03) от пакет „Образна диагностика“ може да издаде АГ-специалистът.

Общопрактикуващият лекар назначава изследването „Мамография на млечни жлези“ само при извършване на годишния профилактичен преглед на здравноосигурени над 18-годишна възраст - веднъж на две години – за жени от възрастовата група от 50- до 69-годишна възраст или по искане на ТЕЛК или НЕЛК.

В ежегодния профилактичен преглед е предвидено и изследване на онкопрофилактична цитонамазка, което е задължително само за жени от 30- до 40-годишна възраст – ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години. За целта личният лекар издава направление към специалист по акушерство и гинекология за вземане и изпращане на материал за цитонамазка.

Ако личният лекар ви е включил в групата на хората с рискови фактори за развитие на заболяване (например при вече доказана лична анамнеза за доброкачествена дисплазия на млечната жлеза), следва да издаде направление за консултация със специалист по хирургия или акушерство и гинекология.

Коментари