Кои от изследванията може да назначи личният лекар?

Кои от изследванията може да назначи личният лекар?

Интересувам се къде мога да намеря актуална таблица с медико-диагностичните изследвания, които се поемат от НЗОК през 2024 г.? Може ли общопрактикуващият лекар на дъщеря ми, която е на 16 години и здравноосигурена, да назначи изследвания, като общ кръвен анализ, биохимия, инсулин, анализ на инсулинова резистентност, TSH, FT3 и FT4?

Стефка Николова, гр. Кърджали

По първия въпрос: оказването на медицинска помощ от НЗОК е в обхвата на Наредба №9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването, публикувана на сайта на НЗОК в рубрика „Нормативна база“.

Информация за всички медицински дейности, които НЗОК заплаща, ще намерите на сайта на НЗОК в рубрика Национален рамков договор (НРД) – НРД за медицински дейности 2023-2025 г. и Договорите към НРД, както и в меню „Приложения към НРД 2023-2025”, и в рубрика: „Електронни услуги“ - меню „Партньори на НЗОК и дейности”, където може да направите справка за изследванията и за високоспециализираните дейности, които здравноосигурените могат да направят с направление, например кои са лечебните заведения, извършващи медико-диагностични изследвания (с възможност за избор на област, община и вид изследване), може да видите на сайта на НЗОК – рубрика „Електронни услуги“ - меню „Търсене на договорни партньори и дейности“ - линк „Лабораторни изследвания“ (таблица с кодове). Достатъчно е да кликнете върху кода на изследването от съответния пакет.

Дължа ли доплащане за разчитане на резултатите от изследванията?

Информацията е доста обширна (НЗОК заплаща близо 250 специализирани и/или високоспециализирани медико-диагностични изследвания по пакети: „Вирусология”, „Имунология”, „Клинична лаборатория”, „Клинична микробиология”, „Медицинска паразитология”, „Имунохематология”, „Обща и клинична патология” и „Образна диагностика”), и за улеснение, добре е да посочите точно за какво изследване става дума.

По втория въпрос: Личният лекар по преценка може да издаде направление за всички посочени от вас изследвания с изключение на изследването FT3, което не се покрива от НЗОК. Изследването за инсулинова резистентност „Орален глюкозен толерантен тест“ се заплаща от НЗОК.

Коментари