Дължа ли доплащане за разчитане на резултатите от изследванията?

Лекарят изрично ме предупреди да не си записвам вторичен преглед

Дължа ли доплащане за разчитане на резултатите от изследванията?

От частна клиника, в която отидох с направление, поискаха да си заплатя за “разчитане на резултатите” от лабораторни изследвания, след първичен преглед, назначени от лекуващия лекар. Това вписано ли е по някакъв начин в закона, защото съм с впечатление, че с направление ми се полага такова “разчитане”.

Лекарят изрично ме предупреди да не си записвам вторичен преглед, а да дойда пред кабинета само да ми обясни положението и след това да платя за разчитането на резултатите и написването на рецепта. Нарушени ли са ми някои от правата в този случай?

Пламена Михайлова, гр. София

С направлението, издадено от личния лекар към специалист, имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на специалиста. Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят им е в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

Всички образни изследвания включват разчитане и писмена интерпретация от специалист по образна диагностика. „Анализът и интерпретацията на резултати от изследвания и лечение“ е част от общомедицинските дейности, посочени в приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл.1 на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Резултатите от изследванията се подават само към Националната здравноинформационна система (НЗИС), която се изгражда и поддържа от Министерството на здравеопазването. То задава правилата за работа със системата и достъпът до нея.

Коментари

Гравитацията 28.10.2023 20:31

Вие разбрахте ли нещо от отговора? Аз не.