Кой трябва да завери протокола за получаване на лекарство по НЗОК?

Кой трябва да завери протокола за получаване на лекарство по НЗОК?

Оперирана съм в Стара Загора по повод ендометриоза. Оттам имам издаден протокол за лекарства, понеже ми се налага да проведа и допълнително лечение. Проблемът е, че в РЗОК- Пловдив отказват да ми заверят протокола. Става дума за назначена терапия с лекарствен продукт Zoladex за лечение на ендометриоза. Каква е следващата инстанция, към която трябва да се обърна?

Славея Михайлова, гр. Пловдив

Съгласно изискванията на НЗОК за лечение на ендометриоза с аналози на гонадотропин-релизинг хормон и на лейомиом на матката със селективни модулатори на прогестероновите рецептори в извънболничната помощ, в сила от 1 април 2021 година, протоколът се издава от специалист по акушерство и гинекология, работещ по договор с НЗОК или от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК за изпълнение на амбулаторна процедура №38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2, от Закона за здравното осигуряване. Специализираните комисии се създават със Заповед на директора на лечебното заведение и включват лекари със специалност акушерство и гинекология.

Коментари