Поставянето на стент на червата поема ли се от НЗОК?

Поставянето на стент на червата поема ли се от НЗОК?

Налага ми се лечение на сериозно заболяване с поставянето на стент на червата. Поема ли НЗОК това лечение или се налага доплащане от пациента?
Радостин Цветков, гр. София

Поставяне на стент на черво може да се осъществи в рамките на клинична пътека №69 “Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт”.

НЗОК поема всички разходи по тази клинична пътека с изключение на тези за някои скъпоструващи консумативи като: примка за лигиране еднократна; накрайник за лигиране еднократен; саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод или черво и други; игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол; игла за биопсия през ехоендоскоп; индивидуален набор (капсула и аксесоари) за извършване на капсулна ентероскопия; полипектомична примка еднократна; игла ендоскопска еднократна; клипси за ендоскопска хемостаза; балон - дилататор; сет за ПЕГ.

Коментари