Правилно ли е да искат да платя предварително за магнитен резонанс?

Вижте какъв е редът според закона

Правилно ли е да искат да платя предварително за магнитен резонанс?

Запитването ми се отнася за процедурата по която лекарят-специалист подготвя и представя в РЗОК заявление за отпускане на направление за изследването ЯМР.

Кой дава разрешение за провеждане на ядрено-магнитен резонанс?

Правилно ли е този специалист да изисква да му платя сумата за това изследване предварително? Какво да направя в случая?

Ангел Стефанов, гр. София

Високоспециализираното изследване ядрено-магнитен резонанс се извършва от лекар-специалист по образна диагностика на основание на издадено “Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар-специалист от извънболничната помощ.

Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата на извънболничната помощ, на лекарите-специалисти е дадена допълнителна възможност да го назначават - освен от определените им средства за медико-диагностични дейности за тримесечието, и чрез допълнителни средства - допълнителен брой ЯМР, разпределяни от съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

За целта лекарят-специалист подготвя и представя в РЗОК заявление за отпускане на направление за изследването ЯМР с придружаваща документация, установяваща необходимостта от извършването му.

Комисията в РЗОК разрешава/или прави отказ за ЯМР. Лекарят-специалист по служебен път получава становището на директора и уведомява пациента.

Не заплащате за изследването на специалиста. НЗОК заплаща за извършената дейност въз основа на издаденото направление.

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива!

Коментари