Трябва ли да плащам за направление за балнеолечение?

Трябва ли да плащам за направление за балнеолечение?

В началото на октомври се наложи да ми бъде издадено направление №119 за балнеолечение в Поморие, на свободен прием. Лекуващият ми лекар го издаде без проблем, като заплатих само потребителската такса от 1 лев, тъй като съм пенсионер.

Този месец ми се наложи отново да ми бъде издадено направление №119 за балнеолечение в гр. Хисаря, като военнослужещ от резерва. Този път обаче лекуващият лекар поиска да му заплатя десет лева за направлението. Въпросът ми е: заплаща ли се направлението за балнеолечение, кога и каква е сумата?

Любомир Стефанов, гр. Пловдив

Когато пациент е включен в програмите на Националния осигурителен институт (НОИ) за ползване на балнеолечебните процедури в центровете в страната ни, е необходимо медицинско направление от лекуващия лекар. Информация ще получите от НОИ и неговите териториални подразделения и на сайта на институцията. В този случай направлението, с което евентуално ще постъпите в санаториум за провеждане на рехабилитация и физиотерапия, не е по линия на НЗОК, т.е. не е бланка (МЗ-НЗОК №7).

С направление (бл. МЗ-НЗОК №7), за което не заплащате, може да постъпите в лечебно заведение за болнична помощ по клинична пътека за физиотерапия и рехабилитация, по линия на Националната здравноосигурителна каса.

Медицинските документи, които се издават от лекари, сключили договор с НЗОК, са посочени в Приложение “Първични медицински документи“ към Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 година. Сред тях не фигурира посоченото от вас медицинско направление (бл. МЗ №119). Следователно може да ви бъде поискано заплащане за назначената дейност по ценоразписа на лечебното заведение.

Коментари