Ваденето на мъдрец покрива ли се от НЗОК?

Ваденето на мъдрец покрива ли се от НЗОК?

Предстои ми стандартно вадене на нормално поникнал мъдрец. Клиниката има сключен договор с НЗОК, но ми казаха, че специално ваденето на мъдрец при тях не се покрива от Касата. Възможно ли е при сключен договор една процедура да се покрива, а друга - не?

Антоанета Панчева, гр. Пловдив

Екстракцията (ваденето) на зъб е включена в пакета от дейности, заплащан от НЗОК, и се отнася за всички зъби, независимо от това дали те са мъдреци или не. Пациентът доплаща 4.00 лв. в първичната извънболнична помощ и 13.50 лв. в специализираната извънболнична помощ, (т.е., в случаите, когато екстракцията на зъб се извършва от лекар по орална хирургия след издаване на направление - бланка МЗ 119 А от лекар от първичната извънболнична дентална помощ).

По въпроса дали след като клиниката има договор с НЗОК, трябва да изпълнява целия пакет дейности, уточняваме: ако лечебното заведение е сключило пакет за първична или за специализирана дентална помощ, то трябва да изпълнява всички дейности, посочени в съответния пакет.

Коментари