Ежедневен комплекс за снемане на напрежението в мускулите

Ежедневен комплекс за снемане на напрежението в мускулите

Упражнение 1
Изходна позиция - изправени, с ръце отпуснати до тялото. Първо повдигнете дясното рамо и опитайте да докоснете с него меката част на ухото си, но без да накланяте главата си. Останете в тази поза. След това отпуснете рамото надолу. Направете същото и с лявото рамо. Изпълнявайте тези движения дотогава, докато не усетите тежест в раменете.

Упражнение 2
Изходна позиция - изправени. Повдигнете ръце пред себе си със силно стиснати юмруци. Напрягайки ръцете, ги изпънете максимално напред. След това рязко разтворете юмруци и отпуснете ръцете си. Трябва да почувствате как в пръстите ви възниква усещането за топло и леко боцкане.

Упражнение 3
Изходна позиция - седнали с изправен гръб. Повдигнете крака пред себе си успоредно на пода и задръжте така, доколкото можете. По-нататък отпуснете краката си на пода. Така премахвате мускулното напрежение в областта на бедрата.

Упражнение 4
Изходна позиция - седнали с изправен гръб и стъпала на пода, трябва да сте боси, това е важно условие. Нужно е да си въобразите, че под краката ви не е под, а рехава почва. Постарайте се да се заровите в тази въображаема почва със стъпалата си максимално дълбоко. Движете изключително краката, а другите части на тялото - корема, гърба, раменете и ръцете да са отпуснати. Когато почувствате умора, можете да приключите упражнението и да отпуснете краката си.

Упражнение 5
Изходна позиция - седнали със стъпала на пода. Повдигнете нагоре петите си, като предната част на стъпалата да се опират в пода. Трябва да усетите напрежение в прасците. Задръжте максимално дълго, след това отпуснете пети на пода. По-нататък повдигнете пръсти, като петите останат опрени на пода. Трябва да почувствате напрежение в цялата част на стъпалата и предните мускули на краката. Останете  така известно време.

Упражнения помагат да се избавите от болките във врата и гърба

Упражение 6
Изходна позиция - изправени с раздалечени стъпала, като пръстите са обърнати леко навътре, пространството между тях да достигне 45-50 см. Сгънете колене, поставете ръце на кръста и максимално силно се наведете назад. Оставайки в това положение, е необходимо да се отпуснете. Бройте вдишванията и издишванията си. Изпълнявайте упражнението, докато не почувствате треперене в краката. Върнете се в изходна позиция и се отпуснете.

Упражнение 7
Изходна позиция - изправени, стъпалата леко обърнати навътре, пространството между тях да достигне 25-30 см. Наклонете се напред и докоснете с ръце пода. Внимание, само докоснете, без да ги опирате в пода. Застанете на пръсти. Останете в тази позиция, докато не започнете да треперите. След това плавно се изправете и заемете изходна позиция, след което се отпуснете.

Упражнение 8
Изходната позиция - легнали по гръб със сгънати в коленете крака и леко разтворени. Обхванете с ръце ходилата и ги повдигнете към себе си. Огънете гърба така, че да докосвате пода само с меката част на главата, раменете и стъпалата. Останете в това положение, докато не възникне треперене в тазобедрената зона. Заемете изходна позиция и се отпуснете.

Упражнение 9
Застанете прави, наклонете се назад, прегъвайки се в кръста и опрете ръце върху стол, поставен зад вас. Разтворете колене. Останете в това положение 2-3 минути. По този начин ще снемете напрежението в мускулите на слабините.

Упражнение 10
Необходимо ви е нещо като тепих. Може да използвате няколко одеяла, поставени едно върху друрго. Застанете пред това “съоръжение” и затворете очи. Опитайте да си въобразите, че внезапно е изчезнал скелетът ви. Тялото като парцалена кулка се е свлякло на пода. Падайки, се обърнете по гръб и полежете спокойно 3 до 5 минути.

Коментари