Лечебни упражнения при разширени вени

Упражненията се изпълняват толкова пъти, колкото ви е възможно, средно от 4 до 8 повторения всяко

Лечебни  упражнения  при разширени вени

Ще се изненадате, но и разширените вени биха могли да се поддържат в добро състояние или да се профилактира усложняване на състоянието с помощта на лечебна гимнастика. 

Болки в гърба и шията могат да бъдат признаци на опасна болест

Продължителността на лечебния курс по гимнастика при варикоза не трябва да е по-малко от 10-15 минути. Пулсът не бива да превишава 100-120 удара в минута, а дишането - съвсем леко учестено. Изпълняването на едно или няколко упражнения без почивка не трябва да е повече от 5 минути, след това се прави 5-минутно прекъсване. Всички упражнения се изпълняват бавно и спокойно, почти статично. Преди да пристъпите към упражненията против варикозно разширени вени, постойте минута-две клекнали. Всички упражнения да започват с умерено натоварване, като внимателно се вслушвате в организма си. Не се пренатоварвайте и не се преуморявайте. Ако сте се уморили - починете си. 

Упражненията се изпълняват толкова пъти, колкото ви е възможно, средно от 4 до 8 повторения всяко.  

1. Разтоварване на вените на краката. Легнете, сложете под краката си няколко възглавници, така че да се окажат повдигнати под ъгъл 15-20 градуса. Отпуснете се. Дишайте равно и дълбоко. Преди да продължите, премахнете възглавниците под краката.

2. Изпълнение на упражнението “велосипед”. Това е лесно упражнение. Както си лежите по гръб и дишате равномерно, изпънете краката нагоре или почти паралелно на пода (това е по-сложно) и си представете, че въртите педалите на велосипеда. Изпълнявайте упражнението така, както ви е удобно, но без да се претоварвате. Кръстът и гърбът винаги трябва да са плътно притиснати в пода.

3. Това упражнение се изпълнява бавно и плавно. Както си лежите по гръб с изпънати крака, вдишайте дълбоко, като в същото време сгънете десния крак и приближите коляното към гърдите. Издишвайки, изправете крака вертикално нагоре, след което го отпуснете. Повторете същото упражнение и с левия крак. 

4. Лежейки по гръб, изпънете ръце до тялото. След това повдигнете двата крака вертикално нагоре. Повъртете  едновременно двете ходила навътре, след това навън.  

5. Седнете на стола и приближете краката си един до друг. Изправете двете ходила на пръсти. След това ги отпуснете на пети, после отново стъпнете на пръсти. Упражнението се повтаря 15-20 пъти.

Николай Петров: 99% от болките в гърба са следствие от мускулен дисбаланс

6. Застанете прав със събрани крака и ръце, изпънати до тялото. Вдишвайте дълбоко, като бавно се повдигате на пръсти. На издишване също толкова бавно се върнете в изходно положение.

7. Походете на място, но без да отделяте пръстите си от пода.  

8. Упражнение “ножица”. Върнете се в легнало положение по гръб и изпънете ръце до тялото. Дишайте равномерно, като едно след друго скръствате краката - ту единия отгоре, ту другия. Упражнението “ножица” се изпълнява и във вертикално положение, и в хоризонтално, докато усетите силно чувство на умора. 

9. Лежейки по гръб, сгънете крака в коленете, без да отделяте стъпалата от пода. Сложете ръце на бедрата. Вдишвайки бавно, едновременно повдигайте главата и торса, като в същото време изпъвате ръце към коленете или зад тях. На издишване, без да бързате, се върнете в изходно положение.

10. Лежите по гръб, като краката се подпрени на по-висока възглавница под ъгъл 15-20 градуса. Сложете и притиснете малка възглавница и между краката, изпънете ръце до тялото. Вдишайте бавно, като едновременно с това леко прегънете кръста, отделяйки ханша от пода. Пак така бавно, издишвайки, се върнете в първоначалното положение.

11. Лежите по гръб с ръце, изпънати до тялото. Сгънете крака в коленете, без да отделяте ходилата от пода. Вдишвайте бавно, като в същото време стегнете корема. Издишвайки бавно, го издуйте.

12. Лежите по гръб, като краката са поставени на възглавничка под ъгъл 15-20 градуса. Прегънете десния крак, като изпъвате коляното към гърдите, но при това положение с двете ръце плътно сте обхванали стъпалото. Бавно започнете да изправяте същия този крак нагоре. В това време плъзгайте ръце по глезена, докато стигнете до коляното. Бавно отпуснете крака. Ръцете плътно се плъзват по бедрото. Повторете упражнението и с левия  крак.

13. Застанете прав. Съберете стъпалата плътно едно до друго, като ръцете са изпънати по тялото. Поемете си въздух, след което започнете да издишвате бавно, като в същото време изпъвате  раменете назад. След това вдишвайте бавно, отпуснете раменете и наклонете глава напред.   

14. Виброгимнастика. Изходно положение - изправен. Повдигнете се на пръсти така, че петите лекичко да се отделят от пода - само на 1 см. След това рязко отпуснете цялото тяло, удряйки петите в пода. Това упражнение се изпълнява бавно, без да се бърза, не по-често от един път в секунда. Повторете 20-30 пъти, след това прекъснете за 5-10 секунди  и изпълнете нова серия. Това увеличава циркулацията на кръв във вените на краката. По механизма на въздействие това упражнение е сходно с ходене или бягане, но то има едно предимство - изпълнявайки това упражнение, вие давате допълнителен импулс за придвижване на кръвта по вените нагоре.

Четири метода на д-р Гриценко за оздравяване на гръбначния стълб

15. Обърнете се по корем. Притиснете ръце към бедрата. Повдигнете колкото можете десния крак, задържайки в това положение 2-3 секунди. След това бавно го отпуснете. Изпълнете същото и с левия крак. Упражнението се повтаря 4 до 10 пъти.

16. Застанете между две опори. Опирайки дясната ръка на дясната опора, а с лявата ръка на лявата опора, се повдигайте на пръсти, а след това се отпускайте на пети. Повторете това упражнение 15-20 пъти.

17. Подпрете се с две ръце до стената пред себе си на нивото на раменете. Застанете на пръсти, след това, отпускайки се, застанете на пети, след това отново на пръсти и т.н. Повторете упражнението 20 пъти.

18. Изходно положение - прав с ръце, отпуснати по тялото надолу. На вдишване повдигнете ръце нагоре и застанете на пръсти. На издишване се върнете в изходно положение и се отпуснете. Повторете упражнението 20 пъти.

19. Седнете на стола с пети, опрени в пода. Въртете пръстите на краката в различни посоки - накоре, надолу, наляво, надясно. Изпълнете упражнението 15-20 пъти.

20. Същото изходно положение. Без да ставате от стола, застанете на пръсти с двата крака едновременно. След това отпуснете, повторете 15-20 пъти. 

21. В легнало или седнало положение 50-60 пъти стягайте слабините, като напрягате мускулите в тази област. Изпълнявайте 2-3 пъти на ден, това е много важно упражнение.   

22. Поза лястовичка. Изходно положение изправен с ръце, спуснати надолу по тялото. На вдишване изпънете ръце нагоре и застанете на пръсти. На издишване застанете в поза лястовичка, т.е., единият крак пред другия. При повторение сменете позата на краката. Повторете упражнението 15-20 пъти.

23. Контрастен душ. Направете си топъл душ на краката със силна струя от душа. След това пуснете толкова студена вода, колкото можете да издържите. След това пак топла и т.н. Може за всеки крак поотделно, може заедно на двата крака. Правете контрастния душ толкова дълго, колкото можете. Идеалният вариант е за всеки крак по 5-10 минути.

24. Голямо значение за венозния кръвоток има правилното ходене. Правилно в случая е пета-пръсти, пета-пръсти. Ако първо стъпвате на пръсти, а след това на пета - това е неправилно ходене. За профилактика и лечение на варикозата се препоръчва ходене и повдигане на пръсти, ако можете с малки гири в ръце.  

25. Седнете на пода с изпънати крака и с ръце, опрени в пода зад гърба ви. Сгънете десния крак и поставете дясното стъпало до лявото коляно на изпънатия крак. В същото време лявото стъпало е в положение, при което пръстите са насочени нагоре, а петата - надолу. В това положение, без да прегъвате коляното, ръката и стъпалото, повдигнете левия крак нагоре, доколкото ви е възможно. След това отпускайте бавно, почти до пода. Упражнението се повтаря 10-15 пъти и чак тогава го изпълнявате и с другия крак. Редувайки двата крака, изпълнете няколко пъти. 

26. Изходно положение - легнете на лявата страна, като се опрете на левия лакът, краката да са изпънати. Поставете дясното стъпало на пода до лявото коляно и хванете с дясната ръка пищяла. Насочете лявото стъпало към себе си и приповдигнете левия крак. След това бавно го отпуснете и пак го повдигнете. Повторете така 10-15 пъти, след което направете същото и с другия крак.  

27. Поставете пред себе си много здрав стол. Хванете се за облегалката му и заемете такова изходно положение, че краката да са колкото може повече разкрачени. Прегънете колене и приклекнете, но не по-ниско от нивото на коленете. Гърбът да е изправен. В това положение отделете пети от пода и се опитайте да се повдигнете на пръсти колкото може по-високо. Задръжте така в горната точка и чак тогава отпуснете стъпалата. Повторете 15-20 пъти. Това упражнение тренира мускулите на глезените и подобрява кръвообращението в тях. 

Яна Бояджиева

Харесайте zdrave.to и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

Коментари